Universul Artei - Colțul de Literatură

Universul Artei UNIVERSE OF ART.png

- Colțul de Literatură

 ©Th3Mirr0r

ARTĂ, Cultură, Tradiție. Român și Românesc.

Într-acest lăcaș veți găsi: Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române.

      

 

"ROMÂN și ROMÂNESC"

- grăitorii LIMBEI ș-a SLOVEI

icoane.jpg

icoane1.jpg

icoane2.jpg

"Într-a ști ce reprezentăm noi ca verigă a 
Poporului ROMÂN,trebuie să cunoaștem Originile.
Vechile izvoare. Fie ca tot ceea ce surprindem  
aici, să fie o bogăție în plus, sufletului!."

Stema României.png

 

In Memoriam1.jpg

"Când privesc zilele de-aur a scripturelor române,
Mă cufund ca într-o mare de visări dulci și senine
Și în jur parcă-mi colindă dulci și mândre primăveri,
Sau văd nopți ce-'ntind deasupră-mi oceanele de stele,
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele,
Cu izvoare-ale gândirii și cu râuri de cântări."

                ©Mihail Eminovici  
                            eminescu.jpg
 
Th3Mirr0r
Th3Mirr0r
Administrator, Universul Artei
Artist polivalent, pasionat de Artă, un student al vieții. Un filozof, visător, copil și bătrân, lucrând împreună pentru a crea și dezvolta Arta.

 

button1.png

button2.png

button3.png

 Bine aţi venit, dragi români!

button4.png

button5.png

button6.png

button7.png

button8.png

button9.png

button10.png

button11.png

button12.png

OBIECTIVE: 

check1.jpgPaginile Primare și Secundare;

check3.jpgPaginile de Ierarhizare (Terțe)

  • Continuarea structurilor, sistematic
  • Adăugarea conținutului, gradual
  • Cont și acces de MEMBRU/ JURNAL / BLOG:  

(vezi mai multe detalii)

 

border-ants.pngdivider.pngquill.png

 

 

 

O SAMĂ DE CUVINTE

Letopisețul Țărîi Moldovei I

De neamul moldovénilor

Letopisețul țărâi Moldovei II

Istoria ieroglifică

DESCRIEREA MOLDOVEI

Ultimele Activități Înregistrate
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
(de Hoffmann von Fallersleben)/Traducere de Mihai Eminescu
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU (după Shakespeare)
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU
MIHAI EMINESCU

Luare aminte și dare de samă

Doresc să aduc la cunoștință câteva lucruri esențiale, asupra activității mele de pe aici, și anume:
- Considerați că tot ceea ce vă împărtășesc, reprezintă Ofranda adusă străbunilor mei, artiștii lumii. Prin înființarea acestui proiect, pe care pe drept, numitu-l-am Colțul de Literatură, am stabilit astfel un lăcaș literar, unde.. să aibă și Marii noștri CTITORI ai Literaturii, o candilă aprinsă. Iară acela, este un colț, mai retras din văzul lumii, ca să nu știrbească din neputința și mândria asociațiilor, instituțiilor sau altor organizații care numai cinste, nu aduc, neamului nostru!.. Așădară, în România de azi, din păcate, cuprinde o conotație negativă, strădania aceasta asiduă a celor indicate, constând în promovarea non-valorilor, mai degrabă, decât a valorilor REALE, românești, cum de altfel mărturie dau și cărțile de Limbă și Literatură Română, care în loc să fie pline de TITANI, substituie tot ceea ce cred de cuviință marii noștri academicieni sau cei cu funcții importante, cu roluri administrative, organizaționale și cultural-educaționale – și care se fac părtași într-a suprima atât credința Creștină a neamului nostru de ROMÂNI, cât și Heraldicului Român și Românesc, cu toate cele ce implică!
- Să considerați astfel, domniile voastre – cei care îmi suprimați împărtășirea acestor valori, că participați conștient sau inconștient, aceluiași proces de dezbinare a noastră, de descreștinare și de transformare a unui popor, în populație. Iară tergiversând acestea, nu vă oferă nimic altăceva, decât slavă deșartă.
- Am renunțat la activitatea pe Facebook, fiindcă am remarcat că până și pe grupurile pe care cu o oarecare atenție, le-am selectat, fie am fost scos fără avertisment, fie, mi s-a impus să moderez postările (care nu au fost mai mult de 3 ori pe zi, de regulă) – să nu mai vorbesc de faptul că marea majoritate, reprezentând peste 80% din membrii activi, ignorau postările și se prefăceau a nu le vedea. Atât de mare, este invidia, răutatea, din păcate – însă eu le înțeleg aceste neputințe. Căci, au devenit din păcate.. marionetele unui sistem ori a mai multor sisteme, sub fenomenul de manipulare în masă dezvoltat de cca 200 de ani încoace.
- Rog pe domniile voastre, adecă cei care recurgeți la astfel de metode, precum indicate mai sus, să vă priviți acțiunile și rezultatul acestora, căci, vă inferiorizați ca Ființe Umane, în primul rând; în loc să vă conștientizați superioritatea, ca Suflet, cu obârșie Divină, precum Dumnezeu creat-a această lume și toate celea ce să află într-însa, în loc să vă cinstiți Valorile neamului, Patria aceasta binecuvântată, Tradiția, vă faceți părtași anihilării acestui Popor?!.. Să mă iertați, dar spunea bine marele nostru Eminovici: SUS FLAMURA, JOS MASCA!
- Considerați, rogu-vă, că tot ceea ce vă împărtășesc domniilor voastre – ca de altfel și majorității, pe pagina de internet rezervată acestui proiect, este fără a vă cere vreun favor, fără a vă căuta vreo aplauză, și fără de a vă afișa vreun panou publicitar! Iară tot ce fac, este pe timpul meu propriu, și fără de niciun ajutor, măcar, nici financiar, nici moral, nici altfel! Așa că, având acestea în vedere, lăsați deoparte astfel de îndeletniciri care nu vă arată nici demni de a fi numiți ROMÂNI. Lăsați la o parte Lașitatea și îndrăzniți a FI Români. Căci, Român, nu este cine se bate cu pumnul în piept, și cu discordie și ură umple paginile cu lozinci, ori forme de pamflet, ori cântece care de care mai pompoase, cum că-și iubește neamul ori țara – ci se Arată prin Fapte!.. Fiți iubitori de țară și arătați că sunteți, cu adevărat, ROMÂNI!
- Domniile voastre cred carecumva că aceste scrieri ale TITANILOR LITERATURII, au nevoie de like/share sau alte forme, ca să arate inegalabila lor Frumusețe, sau Valoare? Domniile voastre, ar trebui să conștientizeze faptul că ele, aceste scrieri, care vi le-aduc eu nainte-vă, EXISTĂ!.. Și cu cât le ignorați mai tare, cu cât priviți cu invidie ori răutate mai des, cu cât vă provoacă mai mult și cu cât vor fi ridicate ale voastre scrieri mai sus și cu câte onoruri vă faceți reciproc, ori alte ploconeli, cu Atât mai Înălțătoare de Spirit, sunt aceste Incomensurabile Scrieri, Testamente Literare VII, ale celor cărora unul ca mine le aduce Ofrande!.. Iată de ce EXISTĂ! Fiindcă așa lăsatu-le-a Dumnezeu!.. Iară voi, n-aveți cum a le știrbi nici supremația, cum nici a le ascunde în întunericul vremii. DE PROFUNDIS, OBSCURIS VERA INVOLVENS!..
- Nu vă cer absolut nimic. Aceasta este datoria mea, de Român. Am scris 25 de cărți, pentru Poporul acesta, deja - și precum se va vedea în videoclipurile de mai sus, de prezentare a Proiectului, am de gând multe altele a înfăptui. Și.. iată! Gratis. Fără favoruri, ploconeli, fără a vă cere un sfanț, măcar! Și nici măcar a mă lăuda cu vreo ceva. Toate acestea, inclusiv strădania mea, într-o lume care efectiv, îmi refuză până și dreptul la viață!.. Nu am loc de a scrie o biografie, asupra mea, ori în privința celor întâmpinate, de-a lungul vieții. Și?! Simplu. Spune-le-voi tuturor: iată, aceasta reprezentați ca oameni, acestea sunt ale Poporului Român, cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu!.. Mărturia?! Operele Titanilor, apoi a Marilor Clasici, pe care nu doar opinia publică - ci și oamenii care ar trebui să se ocupe cu adevărat de acestea, le-au disprețuit, de până și manualele de Limbă și Literatură Română, de până și domeniile literare, sunt pline, arhipline de smintelile și stârpiturile lor!.. Însă aici - iată, a se vedea Românescul!.. Iată ceea ce reprezentați voi, dvs - cei care mai treceți pe aici. Conștientizați, rogu-vă, acestea. Căci toate, vă șad mărturie. Și.. mai mult, eu personal, nu am nevoie nici de sprijin financiar, nici moral - nici altăceva. Nici nu v-am afișat panouri publicitare - cum nici n-am transformat acest domeniu în vreo afacere. Eu nu am nimic de câștigat, cum nici de pierdut, din acestea. Nu vă cer absolut nimic.
Vă mulțumesc.
 
Th3Mirr0r
Apel
la unii dintre dvs. - și care cunosc Chirilica/semi-chirilică: "Am o serie de cărți, provenind de la marii noștri Părinți ai Literaturii. Din păcate, cei care dețin funcții în educație, lingviști, filologi, nu se sinchisesc a traduce astfel de Valori ale neamului, să nu mai vorbim de introducerea acestora prin manualele de Limbă și Literatură Română. Fac astfel un apel  la unii dintre voi, cei care citiți acestea - și care poate aveți cunoștințe suficiente încât să puteți traduce opere foarte valoaroase. Gestul dvs. nu va fi fost în van, contribuția vă va fi apreciată. Cei care au aceste cunoștințe - și doresc, totodată, a face traduceri: vă rog să mă contactați."
Th3Mirr0r
 UNIVERSUL ARTEI

ARTĂ - Cultură -Tradiție

Român și Românesc

Într-acest lăcaș veți găsi mereu: Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române. Neștiutele Glasuri. Testamentul Eminescian.

Însemnări - JURNAL - Ultimele Activități Înregistrate

BLOG Universul Artei – Th3Mirr0r – Însemnări – Jurnal – Activități

Proiect
Jurnal Th3Mirr0r
Oct 23, 2014
Cartea Vieţii   ADOLESCENŢA  [ XL ] Dezgheţatele gonace     Clipe… trec – pe rând, cu larmă. –         Cu trăsuri care gonesc Peste drumuri cari se farmă, Pe tărâmul omenesc..   Şi pornesc adânci ispite, Printre chipuri dezgheţate, U…
Oct 23, 2014
Cartea Vieţii   ADOLESCENŢA  [ XXXIX ] Sfârşit de iarnă     Iarna-mi pare pe sfârşite, Căci armura-i se topeşte, Prin troienele-i ursite, Făr’ a prinde toţi, de  veste…   Se înnoadă limbi de paseri, Printre pâlcuri de verdeţuri, Un’ să-ndr…
Oct 23, 2014
Cartea Vieţii   ADOLESCENŢA  [ XXXVIII ] Prima cugetare     Mă simt o lacrimă a vremii, Scurgându-se într-o clepsidră, Făr’ a-şi atinge măreţia lumii, Ca-ntr-o-nchinare-i, tandră –   Şi nici nu-mi simt lacrima ei, Că nu îmbrăţişez sub lege…
Oct 22, 2014
Cartea Vieţii   ADOLESCENŢA  [ XXXVII ] Din turnul meu de fildeş     Precum astrul văzător, Şad în turnul meu de fildeş, Către lume, arzător, Da’ plecat din ea, ades…   Pier în zarea mea nestinsă, Când zăpada se topeşte, În beateala mării …
Oct 22, 2014
Cartea Vieţii   ADOLESCENŢA  [ XXXVI ] În imperiul unui flutur     Îmi prin ochii ca un flutur, Pe sub muguri de grădină, –         Ş-a culorii, să mă satur, Dintr-o pensulă divină,   Că tavanul scaldă-n zumzet, Norii veşnici, trecători, S…
Patria mea, ROMÂNIA
Apr 24, 2018
FERICIRILE PATRIEI [I]   *** V *** O, Patrie! La sânu-ți, cândva, adorme-voi – tăcerea m-o-așterne sub chivotul ierbii; Scălda-mă-vei, subt picuri de rouă, cu fericitu-mi zumzet de-albine?.. – Ce-mi strânsu, nemica-i decât voroave-într-un sipăt să-l cronc…
Apr 24, 2018
FERICIRILE PATRIEI [I]   *** IV *** O, Patrie, înspicatu-s-a-ntr-a-ți Slovei, pre Limba-ți, Ceaslovul de aur; ‘Naltă-i cuprinderea!.. Hrisoavele lumei, despletitu-le-a-’n graiu-i, pe-un ivăr – Mai tainică-I cea Zidire Cerească, a Slavei, de strânsu la sân…
Apr 24, 2018
FERICIRILE PATRIEI [I]   *** III *** O, Patrie, bucura-te-vei, a Jertfei lăcrimare, întru mângâioșenia-ți?! Smeritu-s-au toți, cinstind Sfînta PreaCurata Fecioară și PreaIubitu-I Fiu!.. Spre veșnicare pomenire, subt izvorârea-ți blândă, o rugă-i duioșenia…
Apr 24, 2018
FERICIRILE PATRIEI [I]   *** II *** Patrie! Arevarsă, ferice, lacrima-ți dulce – căci mai smerită Jertfă, lăsat-ai!.. La sânu-ți, eroii, mărgărinte, cules-au – noi ode, ‘nălțat -au – și.. da! Bucurie, coroana-ți! Înspicatu-s-a lancea cum stihu-i ce-o arsă…

Th3Mirr0r.pngNotă:     Deocamdată,

lucrez   de zor asupra Dicționarului de Rime, pe care desigur, doresc a-l întocmi stratificat, cuprinzând mai multe volume, urmând ca în final, să reunesc toate sub forma unui Lexicon, cu peste 300 de mii de cuvinte. Doresc de asemenea, implementarea acestuia, și pe domeniul literar. M-am tot gândit în ultima vreme, atât asupra graficii, care să fie reprezentativă - și simplă, dar mai ales, asupra structurii acestuia. Având în vedere că primul volum, va fi constituit din Monosilabice, de 2, 3, 4, 5 litere, iau în calcul că pot implementa acea sinteză, online - însă! Cum știu că în România, plagiatul este la modă, ori alte furturi, nu aș vrea să copie careva munca mea, și să o tipărească, profitând de acestea - și mai ales, când eu însumi, nu sunt de acord cu o comercializare a acestor volume ulterioare, cum nici Lexiconul final. Aș putea să lansez astfel, acel dictionar, abia după ce îl înregistrez și tipăresc. Mai ales, ținând cont cî după statistica pe care am făcut-o, îs doar câteva dicționare de rime, tipărite în ultimii 50 de ani, numărate pe degete - și care, desigur, sunt din colaborări. Ori eu, cum toate fac de unul singur, în special, trebuie să îmi protejez munca depusă. Și parcă tot într-acolo, mă bate gândul, ca după tipărirea primului volum, să îl public online pe domeniul literar Universul Artei - Colțul de Literatură. Propuneri/sugestii, în privința acestuia?!.. (vorbind de grafică, structură, inclusiv publicarea acestuia, într-a fi disponibil publicului)?

Th3Mirr0r

Dictionar de Rime.png

 

Compendium.jpg

 

*** COMPENDIUM LITTERAE ***


"Într-a ști ce reprezentăm noi ca verigă a Poporului ROMÂN,trebuie să cunoaștem Originile.
Vechile izvoare. Fie ca tot ceea ce surprindem aici, să fie o bogăție în plus, sufletului!." 


[PROIECT în care doresc să aduc una dintre cele mai importante Antologii – cu sinteze din OPERELE Titanilor Literaturii, revizii asupra Marilor Clasici, și încă multe altele!.. Nu contează cât timp îmi va lua!.. Spre marea cotețărie literară a vremurilor aceste, să fie toate, într-a le arăta Neputința lor, gașcă de literați incapabili care împle Manualele de Limbă și Literatura Română cu smintirile lor!.. Să nu mai vorbim de oamenii acestor vremuri, care tot fără de folos, mulți dintre dânșii, se fac – numa' invidie, răutate, clevetire! – na-vă ȘTIINȚĂ, într-a vă vedea Valorile Reale!..]

2017-2018 + ©Th3Mirr0r

ivy1.jpg

Cuvânt Înainte, Închinat Artei
 
 
Sunt atât de multe lucruri
Pe care le-aş putea împărtăşi
Prin Artă
Încât nu mi-ar ajunge anii
Să le descriu…
Sunt atât de puţine versuri
Pe care le-aş putea zidi
În lumea largă
Încât nu v-ar ajunge anii
Să le descoperiţi, într-un târziu…
 
E cuvântul înainte,
Închinat Artei,
Onorând străbunii mei,
Românii, artiştii lumii!
 
E Vulcanul unui Munte,
Vuietul Cascadei,
Îngropând de ochii lumii
Tainele străbunilor mei,
Închinându-le odele
Pe încă o mie de ori
Pe cât aş fi făcut-o eu…
 
Ah! Îmi voi găsi sfârşitul
Ca şi străbunii mei,
Iubind Arta
Mai presus de mine însumi
Şi doar Pământul,
O va preţui, cu-adevărat,
Ascunzându-i tainele,
Înmormântand-o la tot pasul,
Fără de onoruri,
Fără de giulgiu,
Fără de imnuri,
Într-un loc minunat,
De refugiu…
 
Ah! Îmi voi regăsi cuvântul,
În scrierile strămoşilor mei,
Iubind Arta
Mai presus de viaţa însăşi
Şi doar Cerul,
O va îmbrăţişa, cu-adevărat,
Amestecându-i versurile,
Purtând-o în tot locul,
Fără de osândă,
Fără de judecată,
Fără de ură,
Într-acelaşi loc, minunat,
Din care provine o Artă…
 
Ah! Cât mă doare,
Când văd că unii oameni,
Uită de străbunii noştri, românii,
Artiştii lumii,
Trăgându-le arta în noroi,
Profanându-le mormintele!
Ah! De ce oare…
Se saltă mai presus de toate
Şi-n ochii lumii,
Demonii s-apară îngeri
Iar artiştii noi, drept zei?!
Ah! Câtă întristare
O să mai strângă ai mei semeni,
Artişti reali,
ascunşi de faţa lumii,
Onorând în scrierile lor, străbunii,
Preţuind tradiţia, în anii grei,
Lepădându-şi veşmintele,
Lăsându-şi biciuite trupurile,
Protejând-o cu rănile?!
 
Nu vă bateţi joc de artă!
Că privesc străbunii noştri
Şi ne lasă-n dezbinare
Să devenim ca lupii!
Ia priviţi, în lumea largă
Cum surâd duşmanii voştri
Când v-agită-n suflet, ură,
Înlănţuindu-vă, ca sclavii!
Ah! Sfărâma-v-aş versurile
Cu versurile mele,
Rupându-vă rimele
Cu rimele mele,
Încâlcindu-vă măsurile,
Cu ritmurile mele!
 
 
Cum puteţi
să vă manifestaţi mândria
În versuri oarbe, fără de temei
Şi din care duşmănia
Să vă întineze?!
Cum puteţi
să vă consideraţi artişti
Când suprimaţi sensul artei?!
Cum doriţi să vă versificaţi
doar nebunia
În scrieri sterpe, numindu-le idei
Şi cari să vă reflecte mintea
Atunci când va să delireze?!
Cum doriţi să aveţi
epoleţii de artişti,
Când dincolo de vorbe, exprimaţi distorsiunea artei?!
Sfărâma-v-aş strofa-n strofa mea,
Scălda-v-aş inima de gheaţă-n foc,
Şterge-v-aş rima-n rima mea,
Amesteca-v-aş mintea
c-un fir de aţă înnodat la mijloc!
 
 
Când vreodată,
văzut-aţi voi pe cei artişti,
Străbuni, ai noştri, amestecând ceva vulgar, în scrieri?!
Când vreodată, şi-o blestemat ei neamul de români,
De parcă sângele-n pământ,
vărsatu-s-a în van?!
Au cum puteţi să vă expuneţi nebunia-n scrieri
De să vă renegaţi tradiţia,
într-ale artei,
De parcă voi aţi fi descoperit minunea lumii
Ascunsă-n piatra blestemată
De hotar?!
Da’ câteodată, simţit-aţi voi,
ce au trăit acei artişti,
Străbuni, ai voştri,
delirând sminteală-n scrieri
De parcă le-au venit
toate din neant, deodată
Încât şi-o spulberat
lumea într-un abis
Ori visele
să şi le vândă la străini?!
Au cum puteţi să vă provocaţi ideea de sublim,
Născând scrieri
condimentate-n erotism
Ori împroşcate cu venin
De parcă nebunia
s-ar fi numit ceva divin
Inoculând un iad în paradis,
ori vreo iubire în sadism,
Ştergând cu cârpe întinate,
petele unui destin?!
Au cum trăiţi voi,
geniilor,
printre alţii,
Cu gând ca să împărtăşiţi o artă
Când nici la vârsta senectuţii
Nu v-aţi trezit singuri,
măcar o dată
Şi să gustaţi deşertăciunea?!
Au stiţi voi oare,
ce-i cu-adevărat... durerea
Ştiţi oare,
cum e să-ţi vezi străbunii
Privind de la Capătul Lumii
Către noi, înaintaşii,
ce va să le păstrăm tradiţia?!
De v-aş sfărâma toate rimele,
cu rimele mele,
De v-aş completa măsura,
cu structurile mele,
De v-aş bântui palatele
cu fantomele mele,
De v-aş hăitui visele
cu criticile mele
Şi tot n-ar fi de-ajuns...
Să vă implic... măcar o clipă...
În lumea artei,
Onorându-i,la fel ca mine,
Pe străbunii noştri..
Şi tot n-ar fi de-ajuns..
Să vă inspire... măcar o lacrimă...
În urma versului
Alimentându-i în neştire...
Un mister... de nepătruns...
 
Nu vă bateţi joc de artă
Stingându-vă mânia
În vorbe de ocară
Adresate lumii
Că străbunii
O vor purta în spate
Ca pe o boală
Şi nu e drept să-ndure..
De pe urma voastră
Ura lumii…
Nu vă bateţi joc de artă
Exonerându-vă de vină
Atunci când dincolo de versuri
Vă cântă moartea, în surdină
Şi nu consideraţi că rimele
Vor face parte
dintr-a voastră capodoperă
Că nici măcar smintirile
Nu se întrec pe ele însele,
într-o măsura nouă
Pe care s-o numiţi voi
simfonie a lumii
Atunci când notele şi le descoperă
Urechilor surde,
în care nu le picură şoapte
Ori gurilor mute,
îngânând în minte blesteme;
Tot ce-au clădit străbunii,
e o lume nouă,
Spre-nvăţătură vouă,
ca o lună clară-n noapte,
Dând lumină către stele...
Nu vă bateţi joc de artă,
Suprimând-o la tot pasul
În mânia ideală
Ce-o asemuiţi c-un astru,
Că nici astrul însuşi,
N-ar avea lumină
Dacă Soarelui, trupu-şi
Nu-l închină...
Nu puteţi să spuneţi că arta
s-a inventat pentru mânie
Şi nu credeţi că o fi
vreo poartă în care
s-a spulberat vreo anarhie;
Nu cutezaţi să profanaţi
sângele vărsat
Al celor viteji
ce pentru ţara asta au luptat,
Crezând că un altar vă ridicaţi dacă-n rime mii şi mii,
vă exprimaţi
De parcă rima ori măsura fost-a piatră de hotar pe cari s-o apăraţi
Dând voi, un sens al artei,
peste sensul lor
Ori ştergând numele
de pe mormintele străbunilor
Aşa că… încă o dată, vă repet:
Nu sfărâmaţi cetatea sfântă,
ce au clădit-o alţii
Crezând că peste mari şi ţări,
veţi fi consideraţi artişti
Şi nici să cugetaţi că
tot ce v-o lăsat în urmă,
are cumva gratii
Considerând că voi adus-aţi intrebări poporului,
că n-aţi fi unici!
Unici, veţi fi...
atunci când veţi păşi
pe-aceeaşi cale
Pe care-o cutezat să se avânte strămoşii noştri
Şi-n clipa-n care veţi realiza, plini de uimire
Că nu e vreme
de-ntinat o artă-n faţa lumii;
Apoi, tot ce-aţi lăsa în urmă,
vor fi morminte
Cu vorbele, de-a pururi, adevăruri
Şi nu veţi fi ştiut de-acele clipe
În care artei nu i s-a dat doar rime,
Ca să definească ce simţiţi
În clipa-n care vă scrieţi versul,
Nu i s-a dat doar măsuri,
Ca să slăvească ce iubiţi,
Atunci când moartea
vă atinge umărul,
Dar i s-a dat sens, prin onoare,
Prin lacrimi de sânge,
amestecat cu sudoare,
I s-a creat un cer imens,
prin chemare,
Atunci când ţi se zbate
ca pulsul în vene,
Sărind dintr-o parte în alta,
ca o nălucă,
Sfârâindu-ţi în pieptu-ţi deschis
Când privirea-ţi spre stele
Caută ‘nadins
De parcă acolo e visul măreţ
De-a fi alături de ele,
Luminând întunericul vremii..
Onorându-ţi, pe încă o mie de ori,
Pe cei ce ţi-au dat un sens, vieţii...
Şi vei spune ca mine:
Sunt ei! Sunt străbunii!
Iar ei, vor fi... alături de tine,
În pacea eternă,
Şi poate... nici pacea însăşi
Nu ţi-o potoli setea
de a face o artă,
Precum nici clipa
aparent blestemată
În care-ai plecat,
din sânul lumii…
 
 
©Th3Mirr0r
 

ivy2.jpg

CARTEA POEMELOR I - COPERTA.jpg

CARTEA POEMELOR II - COPERTA.jpg

Un jurnal de altadat'-Coperta FINAL.jpg

60 MINUTE - COPERTA FINAL.jpg

MEMORII - COPERTA.jpg

NITRAT DE ARGINT - COPERTA.jpg

NITRAT DE ARGINT II - COPERTA.jpg

PRINTRE NORI - COPERTA - FINAL.jpg

CARTEA CELOR 4 PECETI - COPERTA - FINAL.jpg

DIN LUMEA CELOR MICI - COPERTA.jpg

OFRANDE - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

INFINIT - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

CARTEA VIETII I - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

CARTEA VIETII II - COPERTA - FINAL -tiparit.jpg

CARTEA VIETII III - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

CARTEA VIETII IV - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

BATRANUL SI TANARUL I - COPERTA tipar - FINAL.jpg

BATRANUL SI TANARUL II - COPERTA - FINAL -tipar.jpg

BATRANUL SI TANARUL III - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

BATRANUL SI TANARUL IV - COPERTA - FINAL -tiparit.jpg

POVESTEA UNUI NUC I - COPERTA - FINAL- tiparit.jpg

POVESTEA UNUI NUC II - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

POVESTEA UNUI NUC III - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

POVESTEA UNUI NUC IV - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

POVESTEA UNUI NUC V - COPERTA - FINAL - tiparit.jpg

ARTA și CRITICA
Apr 23, 2018
ÎNCHEIERE <<<VREM SĂ FIM CITIȚI!!!>>> „Strigă păunii zilelor noastre; dară din gurile lor, curge numai Nisipul Deșertăciunii. Pedanții aceștia, după cum i-o învățat Cotețăria Literară uzurpatoare de ȚARĂ și Valorile Reale ale…
Apr 23, 2018
*** ARTA și CRITICA *** II.[AMALGAM] Partea de’n doua. [VII] “Dincolo, pe partea cealaltă, mai sunt și alții – la care.. aș fi nedrept, să folosesc aceeași duritate, precum văzutu-s-a ades, în exprimarea acestor contexte. Însă, cu siguranță, tot ceea ce a…

NESTIUTELE GLASURI - BAZA.png

*** Filosoficeşti şi moraliceşti învăţături ***
Apr 25, 2018
Note finale : [ II ]   .[NUCA]. *** Filosoficeşti şi moraliceşti învăţături *** II.I “Dezbinarea care se produce? Simplu: îndepărtarea de Dumnezeu. Să nu mai punem la socoteală metodele moderne, care dezbină poporul român, tehnologizate – de la cele …
Apr 25, 2018
Note finale : [ I ] „Cu cât sunt invidiat mai mult, de oameni, cu atât mai mult, bucura-mă-voi!.. Dacă n-aș fi fost atât de mult invidiat, n-aș fi știut de slăbiciunea lor – și mai mult ca sigur, aș fi fost ca dânșii, într-aceeași dezbinare și…
Apr 25, 2018
*** VALORILE *** “Chestie de tarabă, onorabile!” – taaaare bine le mai zicea bine marele nostru Caragiale! Iaca, valorile actuale ale Țării: ateii, păgânii, corciturile – adecă, pe ranguri, de la cei mari regii, prinții și boierii, care antrenează la rând…
Apr 25, 2018
Să nu vă mai aud tânguindu-vă „Eu unul, nu vreau să vă mai aud, tânguindu-vă. Fiindcă atât timp cât voi înșivă, participați la defăimarea Țării, a Valorilor și a Neamului, prin orice fel și chip, după cum voiu a scrie colea, tra steie mărturie, vi se refu…
Apr 25, 2018
DREPȚII ZILELOR NOASTRE „Iată, drepții acestor zile!.. Cum dreptatea-le îi după măsura lumească, așa se face cumcă oamenii se dezbină în fel și chip, pe toate planurile întâlnind aceleași străvechi fărmăcături. Vorbind de noi, românii, acum, de parcă nu e…
Apr 25, 2018
Dare de seamă: GÂNDIREA. MEMORIA. IMAGINAȚIA. Ce este Gândirea? Ce este Memoria? Ce este Imaginația? ⊙ {.⟲⩫⟳∘} *** ❄ *** ε ⩫ ∮ ≡ ∯ ≡ ∰ ∞ {n 64 } Φ 1.618 [ 3-12:9-24-1:5-60 ] {n} 64 ⧞ ⦿☰☱☲☳☴☵☶☷⦾ ⧞ ⧗○⧖ *** ⊙ .[0,O]. .SUNT. .Formă. .Expresie. Să fie Nedefini…

"Creșterea limbii românești

Ș-a patriei cinstire!"

 

[Văcărescu]

Mic Tratat de Versificație – Vol. III
Apr 23, 2018
Apr 23, 2018
Apr 23, 2018
Apr 23, 2018
Proiect
Jurnal Th3Mirr0r - Comentarii
Oct 24, 2014
Eu insa, nu am amintiri, amestecate in povesti despre altii. Descrierea am pus-o ieri aici, la pagina "Despre mine". Cat despre "Povestea Oglinzii", o parte din ea, este doar in engleza - si doar in notitele de la profilul de Facebook …
Oct 24, 2014
Povestea oglinzii, o ai pe site? De fapt, Mirror, nici eu nu scriu despre mine. Amintirile din copilarie sunt ale mele, cele cu parintii, cu bunicii, dar povestea actuala nu este a mea. Si eu sunt o oglinda care reflecta sentimentele celor din jur!
Oct 23, 2014
Ei, afla un lucru nou acum: aceasta nu este povestea mea, Cristina. Este povestea ce impleteste doua suflete: Roscovanul si Balaioara. :) si un lucru "mai vechi" - eu nu sunt ceea ce scriu. Daca as scrie povestea mea, veselia s-ar amplifica la p…
Oct 23, 2014
Da, am citit toate poeziile tale, și par mai vesele, mai zglobii, apare chiar și un dor de o bălăioară. Dorul de vatră, de biserică, de bătrâni duși, de săniuș, de copilărie în general, cred că ne marchează toată trecerea. Eu îți mulțumesc! Îmi place să î…

rev-Univ.jpg

Poetica-v1.jpg

dict-rime.jpg

 

ivy4.png

Etichete
UNIVERSUL ARTEI OPERE Literare Titanii Literaturii Române Marii Clasici Literatura Română Heraldicul Românesc Literatură Beletristică Compoziții scrise Diversitate Artă Critică Cărți Reviste Publicații Teoria Literaturii Curente Literare Genuri Literare Poezie Proză Teatru Jurnale Alte scrieri Special Studiu Resurse Clasificări OPERE Alese Titani Clasici Contemporani Neștiutele Glasuri Compendium Litterae POETICA Versificație Tehnică Literară Metodologie Istorie Literară Critica Literară Stilistică Analiză Studiu Comparativ Comunicarea Literară Limbaj Artistic Contexte Filosofie Logică Semiotică Cod mesaj discurs Interpretare Comunicare Eseu TRATAT Filologie Limbă Slovă Clasificări Literatură Academie Lingvistică Genul Epic Genul Liric Genul Dramatic Literatură – Diversitate Creații – Opere Creația Populară Creația Cultă Folclor Poezia Cultă Tratat POETICĂ STUDII Fonetică Fonologie Lexic Gramatică Morfologie Sintaxă Semantică Etimologie Structuri Teme Motive Elemente Artistice Diverse Colțul de Literatură STUDIU SPECIAL DICȚIONAR RIME LEXICON Român Românesc TRATAT POETICA COMPENDIUM LITTERAE ANTOLOGIE TITANII LITERATURII MARII CLASICI CONTEMPORANI Categorii Legenda Balada Cântecul Ritual Basmul Fabula Poemul Epopeea Schița Nuvela Romanul Doina Cântecul Bocetul Strigături Oda Imnul Satira Epigrama Elegia Romanța Meditația Pastelul Sonetul Rondelul Tragedia Comedia Drama Feeria Vodevilul Sceneta Suprapuneri Epistole Eseuri Povestiri Povești POEZII REVISTA Universul Artei Th3Mirr0r th3mirr0r Oglinda Mirror mirror

Univ-Art-pre.jpg

Compendium.jpg