Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ I ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ I ]

 

Hiiiiiiiiijjjjjj [H1I9J6] [↗][↘]

H7[↗]

Fuuuuuuuuu [F1U9][↘]

F7[↗]

Hiiiiiiiiijjjjjj [H1I9J6] [↘]

Q7[↗]

Hiiiiiiiii [H1I9] [↘]

S7[↗]

Isssssssss [I1S9] [↘]

Iiiiiisssssssss [I6S9] [↗][↘]

H7[↗]

Saaaaaaaaa [S1A9] [↘]

Wiiiiiit [W1I6T1] [↗]

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

U6F9 [↗]

P9 [↘]

U6H6 [↗]

HA9 [↘]

Ș9 - 6 [↗][↘]

S6 [↗]

St!.. ˄

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

 

T – T – T – T – T – T   1˄˅{ T(6) }

T – T   1˄˅{ T(2) }   T – T   1˄˅{ T(2) }  T – T   1˄˅{ T(2) }

T – T   1˄˅{ T(1) }   T – T   1˄˅{ T(1) }  T – T   1˄˅{ T(1) }

T – T – T   1˄˅{ T(1) }   T – T – T    1˄˅{ T(1) }

T – T – T – T – T – T   1˄˅{ T(6) } [↘↙]

Tc – Tc – Tc – Tc – Tc – Tc   ˄˅{ (6) }

Pc – Pc – Pc – Pc – Pc – Pc   ˄˅{ (6) }

St!.. ˄

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

Wiiiiiit [W1I6T1] [↗]

Saaaaaaaaa [S1A9] [↘]

H7[↗] [↘]

Iiiiiisssssssss [I6S9] [↗]

Isssssssss [I1S9] [↘]

S7[↗]

Hiiiiiiiii [H1I9] [↘]

Q7[↗]

Hiiiiiiiiijjjjjj [H1I9J6] [↘]

F7[↗]

Fuuuuuuuuu [F1U9][↘]

H7[↗]

Hiiiiiiiiijjjjjj [H1I9J6] [↗][↘]

 

 

Legendă

***

*[↘][↗] / [↗][↘] Ritmicitate

↑ [↗][↘] – Flux energetic

[↑] [ascendent] [inspirație]

 [↓] [descendent] [expirație]

 

↗ Urcă / Ascendent / Inspirație; ↘ Coboară / Descendent / Expirație;

 [H*u*] [↗][↘] – urcă, apoi coboară

[H*u*n*i*] [↗][↘] – urcă și coboară, într-un Echilibru, fie silabic, dacă este paritate, fie organizat, sistematic, la imparitate

 

Ex:  Hiiiiiiiiijjjjjj [H1I9J6] [↗][↘] – H urcă 1 secundă, câteva secunde din cele 9 I, se mențin alături de H, devin constante după aprox.5, imediat coborând, în următoarele 4, vibrând apoi cu J în 6 secunde.

[H1I2] [↗] – H urcă 1 secundă, I coboară 2 secunde

[H1I2] [↘] – H coboară 1 secundă, I urcă 2 secunde

HA9 [↗] [↘]  – silaba urcă din consoană, sau coboară pe vocală

A9 - 6 [↗][↘] – Vocala A, urcă 9 secunde, coboară 6 secunde

 

˄ - accentuat, ca la semnul de exclamație ( ! )

↔↕ ↖↗↘↙ - Pauză, menținerea suflului/ blocarea aerului

*˄˅{ T(*) } – Tempo, cu sunetul în separație

*˄ [Tempo] (urcă)

 *˅ [Tempo] (coboară)

Ex: 3˄ = 3˅ [Tempo] (cu durată – în acest caz, 3 secunde)

Ex: 1˄˅{ T(3) } – tempo 1 secundă, consoana T în repetiție de 3 ori

T – T   1˄˅{ T(2) }   T – T   1˄˅{ T(2) }  - tempo este scurt, 1 secundă, iar consoana T, în repetiție de 2 ori; precum se observă, acest proces se prelungește, cu următoarea formulă. Spre simplificare, formula finală va include { (2) }  iar dacă tempo va crește, { 2(2) }  { 3(2) }  - ca de altfel si variația consoanei/vocalei { 2(3) }  { 3(6) }

 

1˄˅{ T(6) } [↘↙] – descendent, consoana T cade progresiv, în ecou

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png