Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ III ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ III ]

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O!

Acum știu –

Tot ce am fost

Și n-am să mai fiu;

 

 

O!

Nimic nu știu –

Nici ce am fost

Și nici ce să fiu

Tot, când să țiu

Glas pământiu,

Sub cer vinețiu;

 

 

O!

Ce-mi vine să țiu

Tot ce nu știu,

Nimic să fiu!

 

 

O!

Ce-mi fu ca să știu

Sub cer vinețiu,

Un glas pământiu!..

 

 

O!

Nu vreau să știu –

Nici ce am fost

Și nici cum de-mi țiu

Cuprins într-un rost,

Izvodul

Prin care să fiu!

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

Legendă

***

↔↕ ↖↗↘↙ - Pauză, menținerea suflului/ blocarea aerului

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png