Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ IV ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ IV ]

 

[↖↗] Aaaaaaaaa – Ooooooooo [↘↙]  A9 – O9[↖↗] [↘↙] 

F[↖↗] [↘↙] 

S[↖↗] [↘↙] 

H[↖↗] [↘↙] 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

A!

Acum, Știu..

Un Punct.

Să fiu.

.PUNCT.

Sub un punct,

Printr-un punct,

Peste punct,

Alt Punct.

 

 

A!

Care punct,

Dintr-un punct,

La un punct

Este Punct,

Când un punct

De peste punct,

Pe sub un punct

Află punct?.. –

Căci nici un punct

Nu îmi țiu

Ca să fiu!..

 

 

A!

Nimic nu știu –

Dar, sunt...

Ce sunt.

.PUNCT.

Sub un punct;

Peste punct

Un alt punct,

Printr-un punct,

Ca să fiu –

 

 

A!

Și ce-mi țiu

Într-un punct,

Când alt punct

Mă cuprinde,

De mă desprinde,

Sub cer vinețiu,

Glas pământiu,

Ca să fiu

PUNCT,

Izvodul

Prin care mă știu?!

 

 

.PUNCT.

Nimic nu-i pustiu –

Iată! Sunt VIU!

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

A9 – O9[↗] [↘] 

F[↗] [↘] 

S[↗] [↘] 

H[↗] [↘] 

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

*** Legendă

 

↔↕ ↖↗↘↙ - Pauză, menținerea suflului/ blocarea aerului

[↖↗] – [↘↙] – Ecou, urcă și cade. Similar unui proces respiratoriu adânc, în care sunetul emis capătă volum datorită aerului; amplitudinea vibrației se captează în șoaptă.

Ex: F[↖↗] [↘↙]  - în acest caz, unde se arată o singularitate, procesul de aspirație și expansiune este redat de forma/structura buzelor, care se aduc împreună, țuguindu-se astfel încât prin micuța cavitate formată, trecerea aerului să modifice vibrația. S[↖↗] [↘↙]  - aici, buzele devin întredeschise ușor, iar limba atinge palatinul dinapoia incisivilor, automat modificând sunetul produs. H[↖↗] [↘↙] – în această formă, buzele se întredeschid mai mult, aerul care pătrunde în laringe, generând diferențierea similară unei respirații greoaie. Aceste moduri, se suprapun celorlalte studiate anterior, în care F, H, Q, S [↗] [↘] captau cu totul și cu totul alte vibrații(vorbind de acustică).

*[↘][↗] / [↗][↘] Ritmicitate

↗ Urcă / Ascendent / Inspirație; ↘ Coboară / Descendent / Expirație;

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png