Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ V ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ V ]

 

A9 – O9[↖↗] [↘↙] 

F[↗] [↘] 

S[↗] [↘] 

H[↗] [↘] 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

Faaaaaaaaa  F/A9  [↘↙]

Soooooollllll  S1/O6/L6  [↘↙]

Laaaaaaaaa  L/A9  [↘↙]

Haaaaaa H1A6 [↗]

Ppppppppp   P9 [↘]

Heeeeeeeee H1E9 [↗]

Fffffffff  F9 [↘]

Hiiiiii H1I6 [↗]

Pfffffffff  P1F9 [↘]

Hooooooooo H1O9 [↗]

Fuf – fuf – fuf – fuf – fuf – fuf ˄˅ [↘]

Huuuuuu H1U6 [↗]

Fff – fff – fff – fff – fff – fff ˄˅ [↘]

H[↗] [↘] 

S[↗] [↘] 

F[↗] [↘] 

A9 – O9[↗] [↘] 

A6 {˄˅FA} [↗][↘] – O6 {˅˄SOL} [↘][↗]

A9 {˄˅SOL} [↗][↘] – O9 {˅˄LA} [↘][↗]

↔↕ ↖↗↘↙

O9 – A9[↗] [↘] 

A6 {˄˅LA} [↗][↘] – O6 {˅˄SOL} [↘][↗] 

A9 {˄˅SOL} [↗][↘] – O9 {˅˄FA} [↘][↗] 

↔↕ ↖↗↘↙

H[↗] [↘] 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

O˄a – O˄a – O˄a – O˄a – O˄a – O˄a (1)

H7[↗][↘]

F7[↗][↘]

S7[↗][↘]

Q7[↗][↘]

 

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

.Sunt.

Ce sunt unde sunt,

Când sunt cum sunt

  • - Și pentru ce sunt,

Dacă sunt?..

Căci dacă nu aș fi

Nici nu mă vei ști;

O, nici n-ai mai ști,

Ce-ți sunt, dacă-aș fi! –

Eu nu sunt tot ce sunt.

Nu tot ce sunt, ști-vei,

Nu tot ce știu, fi-vei;

Aminte, de mine, aduce-ți-vei?..

  • Căci nici dacăți sunt

Ce nici nu-mi mai sunt,

N-a-ți spune de-mi ești

Ce-ți asemuiești!..

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

*** Legendă

 

↔↕ ↖↗↘↙ - Pauză, menținerea suflului/ blocarea aerului

[↖↗] / [↘↙] – Ecou, urcă, sau cade. Similar unui proces respiratoriu adânc, în care sunetul emis capătă volum datorită aerului; amplitudinea vibrației se captează în șoaptă.

˄˅ [↘] – cade, în trepte de presiune, aerul fiind eliberat gradual și menținut constant într-o anume ritmicitate; cealaltă variantă este cea de ascensiune ˄˅ [↗]

*[↘][↗] / [↗][↘] Ritmicitate

↗ Urcă / Ascendent / Inspirație; ↘ Coboară / Descendent / Expirație;

* {˄˅FA} [↗] – *{˅˄SOL} [↘]  - în prima ecuație, urcă pe nota muzicală FA, pe când în cea de-a doua, coboară, sub nota SOL

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png