Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ VII ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ VII ]

 

 

F9 [↗]

P6 [↘]

Fuuuuuupppppp F1U6P6 [↖↗]

Fffffffffppppppppp F9P9  [↘↙] 

Ffff – Ffff – Ffff – Ffff  [↖↗]

Pfff – Pfff – Pfff – Pfff [↘↙] 

F9 [↗]

Pfffffffff [↘]

H9 [↗]

Pfffffffff [↘↙]

U9 [↖↗]

Fuuu – Uuu – Uuuu – Uuuuu [↘↙]

O9 [↖↗]

Fiiiiiiiii [↘↙]

I9 [↖↗]

Fuuuiiiiii – Ffffffuuuuuu – Uuuuuu – Iiiii [↘↙]

E9 [↖↗]

Iiiiiiuuuuuu – Iiiiiiiii [↘↙]

A9 [↖↗]

Fiiiuuuuuuuuiiiiiiii  [↘↙]

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

U9 [↗]

P9 [↘]

Ufffufffufffufffufffufffufffufffufff [↖↗]

Fuuufuuufuuufuuufuuufuuufuuufuuufuuu [↘↙] 

Uuuuuuiiiiiiffffff U6I6F6 [↖↗]

Fiiiiiiuuuuuuuuu F1I6U9 [↘↙]

Iiiiiifffffffff I6F9 [↖↗]

Fuuuuuu – Fuuuuuu – Fuuuuuu – Fuuuuuu – Fuuuuuu – Fuuuuuu [↘↙]

H9 [↗]

P9 [↘] – U9 [↗]

Fiii – Uuuuuu [↘] – F9 [↗] – H6 [↘] – H9 [↗]

Fuuuiiiiiiiii – Sssssssss [↘↙]

F6 [↗]

Fuuuuuussssss [↘↙]

S6 [↗]

Fuuuuuupppppp [↘↙]

H6 [↗]

Fiiiiiivvvvvvvvv [↘↙]

Q6 [↗]

P6 [↘] – U6 [↘] – I6 [↗]

A9 – O9[↖↗] [↘↙] 

F[↗] [↘] 

S[↗] [↘] 

H[↗] [↘] 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

Mmmmmmmmm

Nnnnnnnnn

Mn – Mn – Mn – Mn – Mn – Mn { (1) }

Mmmmmmmmm (1)

Nnnnnnnnn (1)

Mmnn – Mmnn – Mmnn – Mmnn – Mmnn – Mmnn { (1) }

Hmmmmmmmmm (1)

Hmmmnnn (1) Hmmmnnn (1) Hmmmnnn (1)

Hmmmnnnnnn (1) Hmmmnnnnnn (1) Hmmmnnnnnn (1)

Bbbbbbbbb (1)

Bbbbbbuuuuuuuuu (1)

Hmmmmmmnnnnnn – Hmmmmmmnnnnnn (1)

Fffffffff (1)

Ppppppppp (1)

Mmmmmmmmm – Nnnnnnnnn { (1) }

Nnnnnnnnnmmmmmmmmm – Nnnnnnnnnmmmmmmmmm { (1) }

Bbbbbbuuuuuuuuu – Iiiiiiiiiuuuuuuuuubbbbbbuuuuuu { (1) }

Buuuuuuiiiiiiuuuuuuuuu { (1) }

Zzzzzzzzz { (1) }

Mummmmmm – Mummmmmmmmm – Mummmmmm { (1) }

Mommmmmm – Mommmmmmmmm – Mommmmmm { (1) }

Mmmmmmmmm – Nnnnnnnnn – Mommmmmm – Nnnnnnnnn { (1) }

Mmmmmmmmm – Uuuuuuuuu – Iiiiiiiii – Nnnnnnnnn – Uuuuuuuuu { (1) }

Zuuuuuuuuummmmmmmmm { (1) }

Zzzzzzzzzîîîîîîîîîmmmmmmmmm { (1) }

Zzzzzzzzzîîîîîîîîînnnnnnnnn { (1) }

Buuuuuuzzzzzzzzz { (1) }

Buzzzzzzzzz { (1) }

Bîzzzzzzzzz { (1) }

P9 [↘]

F6 [↗]

Mmmmmmuuuuuuzzzzzzzzz { (1) }

Nnnnnnuuuuuuzzzzzzzzz { (1) }

Zzzzzzzzzuuuuuuuuummmmmmmmm { (1) }

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

*** Legendă

 

↔↕ ↖↗↘↙ - Pauză, menținerea suflului/ blocarea aerului

[↖↗] / [↘↙] – Ecou, urcă, sau cade. Similar unui proces respiratoriu adânc, în care sunetul emis capătă volum datorită aerului; amplitudinea vibrației se captează în șoaptă.

*[↘][↗] / [↗][↘] Ritmicitate

↗ Urcă / Ascendent / Inspirație; ↘ Coboară / Descendent / Expirație;

 (1) – durată de 1 secundă

(3) – durată de 3 secunde

{ (1) } – durata variabilă, care în acest caz este de 1 secundă și se prelungește de-a lungul ecuației

Ex: Mn – Mn – Mn – Mn – Mn – Mn { (1) } – Consoanele sunt vibrante, sunetul este de 1 secundă, apoi, urmează o pauză, după care același sunet se reia (similar cu sunetul produs de mașină atunci când se apasă ambreiajul, cu întreruperi)

Ex: Mmmmmmmmm (1) – în orice context în care apare și { } - sunetul este vibrant și uneori în cadență constantă, păstrând un ritm liniar;sunt și câteva excepții(de regulă, consoanele folosite alcătuiesc, onomatopeic, sunete produse de insecte).

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png