Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XII ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XII ]

 

 

Fffffffff  [↘↙] 

Fiiiiiiiii [↘↙] 

Fuuuuuuuuu [↘↙] 

Ffffff (1) – Fffff (2) – Ffffff (3)

Fuuuuuupppppp [↘↙] 

Fiiiuuuuuu [↘↙] 

Clup – [3(1)] – Clup – [3(1)] – Clup – [3(1)]

Cluf – [3(1)] – Cluf – [3(1)] – Cluf – [3(1)]

Cup – [2(1)] – Cup – [2(1)] – Cup – [2(1)]

Gulp – [2(1)] – Gulp – [2(1)] – Gulp – [2(1)]

Glup – [3(1)] – Glup – [2(1)] – Glup – [(1)]

Fc (1) – Fc (1) – Fc (1) [2]

Țf (1) – Țf (1) – Țf (1) [2]

Ffffffup [2] – Ffffffip [3] – Fip (1)

Klup [3(1)] – Klup [3(1)] – Klup [3(1)]

Lup [2(1)] – Lup [2(1)] – Lup (1)

Ș  – Ș – Ș – Ș – Ș – Ș [3(1)]

Psst – Pssst – Pssst [2(1)] –  Pppppp [↘↙] 

Zzzzzzzzz [↘↙] 

Bzzzzzz [↘↙] 

Vîc – Vîc – Vîc [3(1)] Pîc – Pîc – Pîc [2(1)]

Țîc – Țîc – Țîc [2(1)] – Vuuuuup [3] – Vuuuup [2] – Vuuup [3]

A – a (1) A – a (1) A – a (1)

Mac – Mac (1) Mac – Mac (1) Mac – Mac (1)

Mac [3(1)] Mac [3(1)] Mac [3(1)]

Maaac – Maaac – Mac – Mac [2]

Maaac – Maaac – Mac – Mac [3]

Mac – Mac – Mac – Mac – Mac – Mac (1)

Mac – Mac [(1)] Maaeec – Mac [(2)] Maaeeec – Maaeeec [(3)]

A (1) [3] A – a [2(1)] A – a [3(1)] Aaaaaaaaa [↘↙] 

Gaaaa [3(1)] –  Gaaaa [3(1)] – Gaaaa [3(1)]

Ga – Ga – Ga – Ga – Gaaaa [(2)] Ga – Gaaa – Ga (3) Ga – Gaaa (3)

Ga – Ga – Ga – Ga – Ga – Ga [(2)]

Uui – Uui – Uui [3(1)] Chiui – Chiui – Chiui [3(1)]

Tiu – Tiu – Tiu – Tiu – Tiu (1) Tiu – Tiu (1)

Ciup – Ciup (1) Ciup – Ciup (2) Ciup – Ciup (3)

Ciup – Ciup (1) Ciuup – Chiuup (2) Chiup (1)

Fiu – Fiu – Fiu (2) Fiu – Fiiiup – Ffffffiiuuup (3)

A – a [3(1)] A – a [2(1)] A (1) [3]  Aaaaaaaaa [↘↙] 

A – a [2(1)] A – Aaaa (2) – A – a – A – a (1) [2] 

Kliup – Kliup – Kliup [3(1)]

Pliup – Pliup – Pliup [3(1)]

Vîîîîîîîîî [↘↙] 

Îîîîîîîîî [↘↙] 

Sssssssss [↘↙] 

Ssst (1) – Ssssst (2) – Sssssst (3)

Șșșt (1) – Șt (1) – Șșșșșșt (2)

Fup – Fup – Fup [2(1)] Fiuuup  –  Țiuuup – Sssiuuup [↘↙] 

Oac [3(1)] – Oac [3(1)] – Oac [3(1)]

Oac – Oac [2(1)] Oac – Oac [2(1)]

Oaa – Oaaa – Oaaaaaa [3(1)] Oac – Oac – Oac [3(1)]

Oaaa – Oaaaaac – Oaaac – Oaac – Oacaca  (3)

Oaaacacacaca [3(1)] Oaaacacacaca [3(1)] Oac – Oacaca – Oac (3)

Mac (3) – Mac -  Mac – Mac (1) – Maaac (2)

Fliup – Fliup – Fliup (3) Cliup – Cliup – Cliup (3)

Blup – Blup – Bliuuup (3) Bl – Bl (1) – Bl – Blu (1)

Clup – Cliup – Liup (3)

Zzzzz – Zzzzzz [↘↙]

Vvvvvvvvv [↘↙]

Fff – Fffff – Fffffffff – Fiiiii – Fiiiuuuvvv (3)

Fffffffff [↘↙] 

Ppppppppp [↘↙] 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

Stai!

Dă-te aproape!

Șezi lângă mine!..

 

 

Am să-ți clădesc

O piramidă

În sufletul meu –

Te îmbrobodesc

Cu o hlamidă,

Cântând ca un zeu;

 

 

Stai!

Șezi lângă mine –

Dă-te aproape!..

 

 

Cole, sub frunze,

Arz cărămidă,

Trupului meu –

Dă să ascunze

Pași de omidă

’Năcliți în seu;

 

 

Stai!..

Dă-te aproape.

Șezi lângă mine...

 

 

Din pălămidă,

Sare un greir –

Și chipului meu..

Lumea palidă

‘I-așterne cu greu,

Noduri  din caier –

 

 

Stai!

Șezi lângă mine;

Dă-te aproape!..

 

 

Ce să cutreier

Din alternanță,

Când sufletul meu –

Cu rezonanță,

Desprinde mereu

Dulcele vaier?..

 

 

Stai!

Dă-te aproape;

Șezi, lângă mine –

 

 

Ce va cunoaște

O crisalidă,

Din geamătul meu?..

  • Moare. Se naște;

Lume palidă!!!  –

Uni’ cântă un zeu,

Nu recunoaște!..

 

 

Stai!..

Șezi. Lângă mine.

Dă-te aproape...

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png