Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XIII ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XIII ]

 

 

Fffffffff  [↘↙] 

Ppppppppp [↘↙] 

Fuuuu [2] – Fuuuuuuuuu [3] – Pppppp [↘↙] 

Fffffffff [3] – Fuuuuuufffffppp [↘↙] 

Fiiiiiiiii [↘↙] 

Uuuuuuuuu [↗]

Fffff – Fffff – Fffff – Fffff – Fffff [2]

 Fuuuuuu [↘] – Uuuuuufffff [↗] – Fffffuuuuuu [↘]

A – A – A (1) [2] A – A (1) / A – A – A (1)

A – A [2] – A (1) / A – A – A – A – A (1)

Ga – Ga [2] – Ga – Ga [2] / A – A – A [2]

OA [3] OA [3] OA [3]

O – A [2] O – A [2] / Oooooo – A [2]

A – A – A – A – A [3] A – A – A – A – A – A (1)

A – A – A (1) A – A – A (1) A – A – A – A – A (1)

 Qiu [2] Qiu [2] Qiu [2]

Sssssssss [↘↙] 

Șșșșșșșșș [↘↙] 

O – A – O – A – O – A [3]

OA – OA – OA [3]

Mac – Mac [1] - Mac – Mac [2]

Cliup [3] Cliup [3] Cliup [3]

Blup [2] Blup [2] Blup [2]

Glu [3] Glu [3] Glu [3]

Bzzzzzz [↘↙] 

Bbbbbbzzzzzz [↘↙] 

Fluf [3] Fluf [3] Fluf [3]

Fc (1) Fc (2) – Fic (1) – Fup (1) – Ffffff [↘↙]

Țîc (1) Țîc (1) Țîc (1) [2]

Țu [2] Țu [2] Țu [2]

Clîc [3] Clîc [3] Clîc [3]

Fffffup [3] Ffffuuup [3] Fuuuuuup [3]

Oac [3] Oac [3] Oac [3]

Oac – Oac (1) Oooac – Ooooaaaac – Ouac (1) [3]

Oa – Ca – Ca – Ca – Ca (1) / Oa – Ca – Ca – Ca – Ca

Goac – Goac – Goac [2]

Guoac – Goac – Goac [3]

Oa – Ca – Ca – Ca – Ca [2] Oa – Ca – Ca – Ca – Ca [2]

Ai [2] Ai [3] Ai [3] / Aaaai [2] Aaaaai [3]

A [3] – A [3] – A [3] / Uuuuaaa (2) Uuuuaaa [2]

Șu (1) – Șșșșu (2) Șu (1) – Țșuut – Țșuuut – Țțțiiit [3]

Uuuuuuuuu [↘↙] – Uuuuuummmmmm [↘↙] Uuuummmm [↘↙]

Uuuuuup [↘↙] – Iuuuuuup [↘↙] – Iiiuujjjj [↘↙]

Tiu – Tiu – Ti (1) Țiu – Țiu – Ți (1) Tiu – Tiu – Ti (1)

Tiu – Tiu – Ti (1) Țiu – Țiu – Ți (1) Fiu – Fiu – Fi (1)

Fiuuhi [2] – Fiiiiuup [2] Vssssiiuupp [2]

Chiup [2] – Chiup [2] – Chiup

Huiu (1) Huiu (1) Huuuiuu [↘↙]

Ti – Tiu – Ti (1) Ti – Tiu – Ti (1) Ti – Tiu – Ti (1)

Chi – Chiu (1) Chi – Chiu (1) Chi – Chiu (1)

Fuuuit [2] – Fuuuit [2] – Fuuuit [2]

Țf [↘] – Țf [↘] – Țf [↘] (1) / F – F  [(1)] –  F – F  [1] –  F – F  [1]

Siup [3] Siup [3] Siup [3] /  Uuuit (1) – Uuuit (1)

Tiu – Tiu – Tu (1) Tiu – Tu – Tu (1) Tiu – Tu (1)

Fi – Fiu (2) Fi – Fiu (2) Fi (1) – Fi (1) – Fi (1)

Șup (1) –  Șup  – Șup (2) Șuuup (1) Șșșșuup (2)

Ti – Tiu – Ti (1) Tiu – Tiu – Ti (1) Tiu – Tiu – Tu (1)

Tiu – Tiu – Tiu (1) Tiu – Tiu – Tiu (1) Ti – Ti – Ti (1) Ti – Ti – Ti (1)

Ci – Ci – Ci (1) Ci – Ci – Ci (1) Ci – Ci – Ci (1)

Fiup (1) Fiup (1) Fiup (1) / Uuuuit [↗][3] – Uuuuuuip [↗][3]

Vvvuf (2) Uuuuuff [↘↙]

Îîîîîvîf (2) – Iiiiiiuf (2) – Uuuuufffp [↗] – Ppppppp [↘↙]

Fffff – Ffffff –Fffffffff [↘↙]

Ppppppppp [↘↙]

Glup (1) Blup (1) Lup (1) Liup (1) Iuuup (1)

Uuuit [↗] – Uuuuit [↗] – Uuuuit [↗]

Ga – Ga – Ga – Ga – Ga [3]

Ga – Ga – Ga – Ga – Ga [3]

A – A (1) A – A (1) A – A – A –A – A [2]

A (1) [3] A (1) [3] A (1) [3]

Cra [3] Cra [3] Cra [3]

Frrr (1) Frrrr (1) Frrruuuufff [↘↙]

F – F – F – F – F (1) [2]

Fuf – Fuf – Fuf – Fuf – Fuf (1) [2]

Ssssuuufffff [↘↙]

Ciufff [↘↙]

Fiuuffff [↘↙]

Ffff – Ffff – Ffff [3] – Fffffffffpppppp [↘↙]

Ppppppppp [↘↙]

Fffffffff  [↘↙] 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

Tac.

Pe sub umbrele,

Printre zăbrele.

 

 

Ici, între ciuperci,

Desprins al lumii,

Poți ca să încerci

Spuie la unii

Cum o să petreci

Neanturile reci;

 

 

Tac.

Printre zăbrele,

Pe sub umbrele.

 

 

Șușoteli fierbinți,

De la rădăcini,

Cu viermii cuminți,

Printre mărăcini,

Mă smulg deoparte –

Pleacă, departe...

 

 

 

Printre zăbrele,

Pe sub umbrele,

Tac.

 

 

Ziua și noaptea

Le preschimb’-ades,

Cu străinătatea;

Gândurile-mi țes –

Raiul îmi șoptea

Vecinătatea...

 

 

Pe sub umbrele,

Printre zăbrele,

Tac...

 

 

Liniște, cuprind;

Totul, este frânt –

Cerul, îl aprind,

Cântând la mormânt,

Sub un stih să prind

Cugetul înfrânt.

 

 

Tac.

Printre zăbrele,

Pe sub umbrele.

 

 

Viața și moartea,

Strâns-au din adânc,

Seninătatea!.. –

Cerescu’ oblânc,

Aștrii,  împărțea

Cu bunătatea...

 

 

Printre zăbrele,

Pe sub umbrele,

Tac.

 

 

Metanii încinse,

Plâng, pe sub pământ,

Stihii prelinse

Din așezământ,

Când rump un cuvânt –

Umbră la mormânt...

 

 

Pe sub umbrele,

Printre zăbrele,

Tac...

 

 

 

Ici, de te întorci,

Vis neterminat,

Creiru’ îți storci

  • Când îndoliat

Cărările torci,

Viu, iluminat!..

 

 

 

Tac.

Pe sub umbrele,

Printre zăbrele.

 

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png