Mic Tratat de Versificație 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XIV ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

PHILOSOPHIA * ELOQUENTIA

[ XIV ]

 

 

Fffffffff  [↘↙] 

Ppppppppp [↘↙] 

Fffff – Fffff – Fffff – Fffff – Fffff [3]

Fuuuuuuuuu [↘]

Fuuuuuu [↗] [↘] – Fffff [↗][↘] – Ffffffpppppp [↘]

Fuuuuuuuuu [↘] – Uuuuuuffffff [↗]– Ffffffpppppp [↘]

Pc (1) – Pc (1) – Pc (1) – Pc (1) – Pc (1) – Pc (1) [3]

Pic (1) – Pic (1) – Pic (1) – Pic (1) – Pic (1) – Pic (1) [3]

Fc (1) – Fc (1) – Fc (1) – Fc (1) – Fc (1) – Fc (1) [3]

Fic (1) – Fic (1) – Fic (1) – Fic (1) – Fic (1) – Fic (1) [3]

Țc (1) – Țc (1) – Țc (1) – Țc (1) – Țc (1) – Țc (1) [3]

Țuc (1) – Țuc (1) – Țuc (1) – Țuc (1) – Țuc (1) – Țuc (1) [3]

Fuuuuuuffffff [↘↙] 

Plîc (1) – Plîc (1) – Plîc (1) – Plîc (1) – Plîc (1) – Plîc (1) [3]

Clîc (1) – Clîc (1) – Clîc (1) – Clîc (1) – Clîc (1) – Clîc (1) [3]

Clic (1) – Clic (1) – Clic (1) Clic – Clic (1) – Clic (1) [3]

Clip (1) – Clip (1) Clip (3) Clip – Clip (1) Clip (3)

Lup (1) [3] – Lup (1) [3] – Lup (1) [3] – Lup (1) [3] – Lup (1) [3] – Lup (1) [3]

Pic – Pic – Pic – Pic – Pic – Pic [(1)]

Fffffffff  [↘↙] 

Ffffffpppppp [↘↙] 

Klummmmmm [↘↙] 

Khlummmmmmmmm [↘↙] 

Khlimmmmmmnnn [↘↙] 

Dummmmmmmmm [↘↙] 

Dammmmmmmmm [↘↙] 

Dvuuummmmmm [↘↙] 

Khlummmmmmnnn [↘↙] 

Ffffff – Ffffff – Fffffffff [↘]

Ppppppppp [↘↙]

Pic – Pic – Pic – Pic – Pic – Pic [↘↙]

Sssssssss [↘↙]

Sssss – Sssss – Sssss – Sssss [↘↙]

Ffff – Fffff – Fffffffff [↘↙]

Țsssssssssiiiiiiiii [↘↙]

Ppppppppp [↘↙]

Fluf – Fluf – Fluf – Fluf – Fluf – Fluf [↘] [(1)]

Fliuf – Fliuf – Fliuf – Fliuf – Fliuf – Fliuf [↘] [(1)]

Sssssssss [↘↙]

Sssfffuuufff – Sssfffffuuuuufffff [↘↙]

Khlummmnn [↘↙]

Khhhhhhlammm [↘↙]

Pic – Pic – Pic – Pic – Pic – Pic [(1)] [↘↙]

Fffffffff  [↘↙] 

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

O liniște adâncă îmi cuprinde

Natura însăși ce mi-o desprinde...

 

 

↔↕ ↖↗↘↙

 

 

Cânt.

La fel ca unii,

Vuietul lumii.

 

 

Când anii aștern

Dalbe mărgele

Spre visul etern?!..

Stele-pingele,

Va se înfrupte

Bolților rupte;

 

 

 

La fel ca unii,

Cânt

Vuietul lumii...

 

 

 

Cereștile văi,

  • Parcă streine, 

A lumilor căi

Scriu cu lumine;

Sfânta Treime,

Toate, le ține;

 

 

 

Cânt

Vuietul lumii,

La fel ca unii...

 

 

 

Ode aprinse

Îmbracă zale

Din rugi desprinse –

Pe Sânta Cale,

Culmi necuprinse

Șad la taclale –

 

 

 

Vuietul lumii,

Cânt –

La fel ca unii;

 

 

 

Frânte hotare,

Mărețe comori –

Cu o notare,

În suflet, cobori –

Nu ți se pare;

Te naști – sau chiar mori...

 

 

 

Cânt,

La fel ca unii,

Vuietul lumii!

 

 

 

Strigă un înger:

„O, de-ai ști tu!

Aici sunt –  și sânger!

  • Fă bine și du

Șoapte spre uger –

Soarbe-l și tu!..”

 

 

 

Cânt.

La fel ca unii,

Vuietul lumii.

 

 

 

„Ades gusta-vei

Noi frământări

  • Și lăcrimavei

Necuvântări ,

Când cerceta-vei

Vii  ’Spăimântări” –

 

 

 

Cânt.

La fel ca unii,

Vuietul lumii.

 

 

 

„O, tu, de cuprinzi

Tainele vieții

  • Ce legăna-vor

Vârful săgeții ,

Sub arcul din tinzi,

Foc, îngâna-vor!..”

 

 

 

Cânt,

La fel ca unii,

Vuietul lumii!

 

 

 

„Iată pecetea:

<<Moartea, adu-o!!!>>

Cu spada în vânt

  • Dărâmă cetatea

Urgiei și o!

Apare un sfânt!” –

 

 

 

Vuietul lumii,

Cânt –

La fel ca unii;

 

 

 

„Ca o lumină,

Adâncuri scobori –

Frânți, se închină,

O mie de sori,

Din tâlcuri – și zbori

Cu demoni în zori!”

 

 

 

Cânt

Vuietul lumii,

La fel ca unii...

 

 

 

Crucile cântă

Mormântu’ umed

  • Și se încruntă

Soarele fraged,

Vântul de zvântă

Sub murmur, lied –

 

 

 

Cânt

Vuietul lumii,

La fel ca unii...

 

 

 

Caleștile trec,

Și zici că e vis! –

Prin bâle, petrec,

Cântând paradis;

Ceru-i deschis,

Din clopotul sec;

 

 

 

Cânt.

La fel ca unii,

Vuietul lumii.

 

 

 

Vin filomele,

În cor de mă țuc,

Când fărâmele

Oftez pe sub nuc,

Și versul aduc

Dragelor mele!..

 

 

 

Cânt vuietul lumii.

Graiu’ c-a’ lor nu mi-i.

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png