Mic Tratat de Versificație 

PROLOG

[ V ]

2017 ©Th3Mirr0r

 

Mic Tratat de Versificație

 

[ V ]

 

TRIAD

 

 

3˄H↑ A[↗][↘] { BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } ˅3↓

3˄F↑ E [↗][↘]{BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } ˅3↓

3˄S↑ I [↗][↘]{BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } ˅3↓

3˄Q↑ O [↗][↘]{BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } ˅3↓

3˄H↑ U [↗][↘]{BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU } ˅3↓

 

 

 

 

 

H↑ 6A[↗][↘]

F↑ 6A[↗][↘]

S↑ 6A[↗][↘]

Q↑ 6A[↗][↘]

H↑ 6E[↗][↘]

F↑ 6E[↗][↘]

S↑ 6E[↗][↘]

Q↑ 6E[↗][↘]

H↑ 6I[↗][↘]

F↑ 6I[↗][↘]

S↑ 6I[↗][↘]

Q↑ 6I[↗][↘]

H↑ 6O[↗][↘]

F↑ 6O[↗][↘]

S↑ 6O[↗][↘]

Q↑ 6O[↗][↘]

H↑ 6U[↗][↘]

F↑ 6U[↗][↘]

S↑ 6U[↗][↘]

Q↑ 6U[↗][↘]

 

 

 

H↑ A[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

F↑ A[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

S↑ A[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

Q↑ A[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

H↑ E[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

F↑ E[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

S↑ E[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

Q↑ E[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

H↑ I[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

F↑ I[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

S↑ I[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

Q↑ I[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

H↑ O[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

F↑ O[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

S↑ O[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

Q↑ O[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

H↑ U[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

F↑ U[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

S↑ U[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

Q↑ U[↗][↘]{ BA – CA – DA – FA – GA – HA – JA – KA – MA – NA – PA – QA – RA – SA – TA – WA – ZA } { BE – CE – DE – FE – GE – HE –  JE – KE – ME – NE – PE – QE – RE – SE – TE – WE – ZE } {BI – CI – DI – FI – GI – HI – JI – KI – MI – NI – PI – QI – RI – SI – TI – WI – ZI } {BO – CO – DO – FO – GO – HO  –  JO – KO – MO – NO – PO – QO – RO – SO – TO – WO – ZO } {BU – CU – DU – FU – GU – HU – JU – KU – MU – NU – PU – QU – RU – SU – TU – WU – ZU }

 

 

H/F/S/Q↔↕˄˅ { * }

 

 

***

*[↘][↗] / [↗][↘] Ritmicitate

↑ [↗][↘] – Flux energetic

[↑] [ascendent] [inspirație]

 [↓] [descendent] [expirație]

Ex: *˄ DU – JU – KU – MU *˅ (cu o mică pauză pe intervale, sub care aerul este eliberat / Tempo)

*˄ [Tempo] (urcă)

 *˅ [Tempo] (coboară)

Ex: 3˄ = 3˅ [Tempo] (cu durată – în acest caz, 3 secunde)

Ex: Q↑ 6U[↗][↘] [ascensiune, urmată de fluxul căderii] [în acest caz, Q urcă, apoi, se reia forma consoanei și vocala, generând QU, care se prelungește în cădere timp de 6 secunde]

Ex: H↑ A[↗][↘]*{ BA – CA – DA }[ascensiune, urmată de fluxul căderii] [în acest caz, H urcă, apoi, se reia forma consoanei și vocala, generând HA[↑] - BA [↓] / HA-CA / HA-DA, cu ușoară pauză, delimitând silabe]

↔↕˄˅ { * } [în Echilibru, x factor]

 

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png