Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ I ]

 

***

DUMNEZEU – Veșnicul ADEVĂR

***

Iisus Hristos – TATĂL, FIUL și DUHUL SFÂNT

***

Raiul – Împărăția lui Dumnezeu

***

Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură

***

Mireasa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică

***

Răscumpărătoarea – Sfânta Cruce

***

Născătoarea de Dumnezeu – Prea Curata Fecioară Maria

***

Cinstea Bisericii – „O, Prea Curată Maică, Pururea Fecioară Maria!”

***

Adevărata Virtute – “Slavă lui DUMNEZEU!”

***

Rugăciunea Inimii – "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!..”

***

Marea Înțelepciune – “Să ai moartea sfetinic!”

***

Sfânta Treime - Șuvoaiele Înțelepciunii

***

Duhul Sfânt – Mângâietorul

***

Duhul Adevărului – Dătătorul de VIAȚĂ

***

Duhul cel Bun – Călăuzitorul Dreptății

***

Duhul Blândeții – Atotiertătorul

***

Duhul Iubirii – Atotputernicul

***

Credința – Spiritul Rugăciunii

***

Rugăciunea Sufletului – Negrăitoarea și Neînțeleasa Strădanie

***

Stihul – Cântarea Cântărilor

***

Măreția Creației – Divina Operă de ARTĂ

***

Matricea  Universală – Originea Măreției Creației

***

Înțelepciunea – Știința Neștiinței

***

Fântâna Inimii – Izvorul Dumnezeiesc

***

Glasul Inimii – Puterea Puterilor

***

Harul – Focul Ceresc

***

Sufletul omului – Darul lui Dumnezeu

***

Smerenia – Pecetea Duhului Sfânt

***

Iertarea – Mila lui Dumnezeu

***

Pacea – Iubirea aproapelui

***

Iubirea – Puterea Jertfirii Inimii

***

Eternitatea – Revelația lui Dumnezeu

***

VIAȚA – Existența lui Dumnezeu

***

Fericirea Adevărată – Manifestarea lui Dumnezeu

***

Veșnicia – Veacul viitor

***

Moartea – Divina jivină

***

Transcendența – Libertatea de A FI

***

Alfa și Omega – Începutul Începuturilor

***

Multiversul – „Punctum stans”

***

Timpul – „Nunc stans”

***

Spațiul – „Hic stans”

 

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

2017 ©Th3Mirr0r