Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ II ]

 

***

Stiharul – „Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!”

***

Bucuria sufletului – „Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui: Aliluia!”

***

Inima smerită – A stihurilor născătoare

***

Izvodul – Sfânta Zidire

***

Izvorul Vieții – Adâncul Înțelepciunii

***

Măreția lui Dumnezeu – Înspăimântătoarea Taină

***

Simfonia Cerească – Dulceața Cântării Cântărilor

***

Ascuțimea auzului – Tainicul Glas al Celui Veșnic

***

Luminarea Sufletului – Umila ofrandă sub Altarul Văzduhului

***

IUBIREA –  Fierbintele Suflu al Dumnezeirii

***

Slavoslovie – Firea cea Ascultătoare

***

Virtutea Răbdării – Tăcerea și Credința

***

Virtutea Iertării – Începutul Iubirii

***

Virtutea Înțelepciunii – Prevederea, Ascultarea și Paza Bună

***

Înțelepciunea creștină – Mântuirea sufletului sub Veșmântul Ceresc

***

Virtutea Virtuților – Necuprinsele, Neștiutele și Negrăitoarele Taine ale lui Dumnezeu

***

Mândria  – Începutul păcatului

***

Păcatul – Boala sufletului

***

Cercetarea Divinului – Încercările sufletului

***

Suferința – Cale către Mântuire

***

Crestele patimilor – Muntele Neștiinței, Ignoranței și Uitării

***

Înaltele Purificatoare – Încercările, Necazurile și Suferințele

***

Marile Căi ale Cunoașterii – Creația, Darul și Judecata

***

Cumpănirea – „Suflete al meu, de ce ai adormit?”

***

Trezvia – „Scoală, suflete al meu!”

***

Paraclisul Inimii – Colțul Ofrandei și-al Rugăciunii

***

Tămâia – Jertfa de seară

***

Depărtarea – Cunoașterea aproapelui

***

A iubi – Izvorul faptelor bune

***

Izvorârea Înțelepciunii – „Ia aminte, suflete al meu!”

***

Cartea sufletului – „Astfel, povestea: cu Izvodirea-i.”

***

Povestea sufletului – „Cum scrie condeiul Vieții Subfrământarea-i.”

***

Scribul Vieții – Cugetul Treaz

***

Slovele Vieții – Încrustările Inimii

***

Inima – Palatul Cristalin

***

Mintea – Sabia Gurii

***

Agerimea Minții – Diamantul Frunții

***

Ascuțimea Inimii – Sfeșnicul Pătrunzimilor

***

 „Doamne, facă-se Voia Ta în viaţa noastră!”

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

2017 ©Th3Mirr0r