Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ III ]

 

***

 „Laudă Ție, Doamne Dumnezeule!”

***

 „Slava și Mărirea Numelui Tău Cel Sfânt, în veci, Cerescule Împărat!”

***

„Suflarea toată, a va laude pre Domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor!”

***

„Închinare, înaintea Dumnezeului PreaÎnalt,  suflarea toată, pleca-va-se Chipului Său!”

***

„Osana! Mântuiește-ne pre noi, Doamne Iisuse Hristoase!”

***

„Doamne, Dumnezeule! Tu, Cerescule Împărat, care îmi cunoști neputințele, fărădelegile! rogu-Te, mă iartă și îndrumă  cu Dreptatea-Ți!..”

***

„Doamne, Dumnezeule, aminte, de mine, aduce-Ți-vei?”

***

„Căzut-a sufletul meu, deznădejdii – întărește-mă, Doamne, Dumnezeule, cu Marea Ta Milă!..”

 

***

„În giudecata-mi, văzut-am mândria; smerește-mă, Doamne, să nu o mai gust!..”

***

„Puterea de a-mi ierta aproapele, cu știutele-i și-n neștiutele-i, din tot cugetul și din toată inima mea, rogu-Te, Doamne, a mă învrednici!..”

***

„Frântu-s-au corzile inimei, Glasul Tău Sfânt nu mai unge urechile mele – iartă-mă, Doamne!”

***

„Poruncile  Tale, nesocotindu-le, te-am mâniat foarte, Doamne!.. Cu Dreptatea-Ți Sfântă, asupra-mi, călăuzește-mă pe Calea Îndreptării!.. – Iartă-mă, Doamne Sfinte!..”

***

„Dă-mi voința de a privi la păcatele-mi, Doamne Sfinte!.. Căci orbindu-mă netrebnicia, nu am mai cugetat la cum a mă îndrepta și neascultător de Tine făcutu-m-am – ”

***

„Aprinde-Ți Flacăra Iubirii, în inima mea, smerindu-mă, te rog, Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul meu!..”

***

„Doamne Dumnezeule! Înțelepciune revarsă asupra mea, ca nu cumva să cuprind rătăcirea – iar dacă am cuprins-o, oprește-mă, Doamne, să nu aduc sminteală aproapelui meu – ”

***

„Doamne, Dumnezeule! De mă învrednicești cu vreo taină, călăuzește, rogu-te, sufletul meu, întru ajutorarea aproapelui!”

***

„Învață-mă să fiu de folos, aproapelui meu – ca nu cumva din vreo trufie, să nu doresc mântuirea lui, sau de va cădea, să nu îl ridic. Mântuiește-ne pre noi, Doamne Iisuse Hristoase!”

***

„Doamne, măcar o frântură din Milostivirea-Ți, arată spre mine, într-a învăța a fi milostiv cu aproapele-mi!..”

***

„Doamne Iisuse Hristoase! Ajută-mă să înțeleg încercările!..”

***

„Doamne Iisuse Hristoase! Îmblânzește a mea inimă, smerindu-mă!”

***

„O, suflete al meu, Slăvește și Cântă Iubirea Dumnezeului Celui Viu!”

***

„Suflul Gurii Tale, fie asupra-mi, Doamne Iisuse Hristoase! Smerește-mă, ca inima mea să nu aibă vreo fățărnicie ascunsă, când grai să prindă gura-mi, slăvindu-Te – ”

***

„O, suflete al meu! Cântă Slava lui Dumnezeu! Deschide-voi ochii să văz Măreția într-a slăvi-O!”

***

„Slavă Ție, în veci, Doamne Iisuse Hristoase! Bucura-se-va sufletul meu, la auzul Glasului Tău! Smeri-va-se cugetul, sub șoptirea Izvorului Înțelepciunii!,,”

***

 „Înțelepciune! Ia aminte, suflete al meu! Smeri-ne-va, Domnul domnilor și Împăratul împăraților! Cuget și Simțire, să Slăvim pe Dumnezeu PreaÎnaltul! Cânta-ne-vom bucuria, sub Îndrumarea-I, împărtășind-o!..”

***

„O, suflete al meu! Cântă Slava lui Dumnezeu! Îngenunchind înaintea-I, cuget și simțire, smeriți, să ne aflăm, cercetându-ne cu judecata de sine și iubirea aproapelui. Deschide-vom gura și-n graiu-i, Măreția lui Dumnezeu a slăvi-O, cântând-o!”

***

„O, suflete al meu! Înțelepciune afla-vom când Viața, arăta-va-ne Dumnezeu, în Sfânta Biserică, unde Cuvântul Său aprinde candile și sfeșnice, din Sfânta Scriptură!”

***

„O, suflete al meu! Înțelepciunea Înțelepciunilor ESTE DUMNEZEU!”

***

„O, cugete al meu! Să ne rugăm la Dumnezeul Cel Milostiv!”

***

„Cerceta-mă-voi, cuget și simțire, Doamne Iisuse Hristoase! Iartă, rogu-te, sufletul meu!”

***

Unic Este DUMNEZEU, prea mulți zei și atât de mulți idoli!

***

O Viață prin Iisus Hristos și o sută de vieți de la idoli!

***

Păgâneștile reîncarnări, îndepărtează omul de Rai!

***

Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură arde, stinge și sfarmă cuvintele dracilor uneltind cu alte imitații!

***

Fiindcă sunt prea departe de Adevărul Dumnezeirii, păgânii promit Absolutul.

***

Răscumpărătorul lumii Este Iisus Hristos – cine se îndoiește bată-și măcar un cui în palmă!

***

Creștinul să cinstească pe Născătoarea de Dumnezeu Prea Curata Fecioară Maria – cei care nu cunosc Mama Celui PreaÎnalt, nu cunosc nici FIUL!

***

Creștinul crede și simte Sfânta Biserică Nevăzută ochilor lumești care privesc doar zidurile.

***

Creștinul simte și cunoaște Mesagerul Cuvântului Cerescului Împărat; ochilor lumești care judecă ochii preotului, nu I se Descoperă.

***

Creștinul și necredinciosul, credinciosul și creștinul? Sub Tăria Cerului, niciun munte nu se măsoară!

***

Omul, a nu jura pe câte în soare și-n lună - și nici pe altăceva, căci nu îi aparțin, cum nici nu sunt create de mâna-i! Sinceritatea ploii cade pe pământ, frăgezindu-l. Sinceritatea vântului mângâie ființele. Sinceritatea soarelui încălzește și lasă umbrele. Sinceritatea lunii, fermecăcios cuprinde valurile mării. Și toate, ca el să vadă Sinceritatea lui Dumnezeu: “Omule, de ai ști tu!..”

***

Dacă omul cântă lui Dumnezeu, nu ascultă pe altul care are o voce mai sus ori mai jos – căci ia aminte cum fiecare pasăre cântă pre limba-i, slăvind pe Dumnezeu!

***

Dacă omul scrie pentru ca Dumnezeu să citească, nu va nesocoti scrisul altuia – căci Dumnezeu întrecetește! Ia să arunce omul, o piatră în apă: să scrie vorbele dânsei când gângurește în palmă, scâncetul ei când chiuie în aer și suspinu-i nevinovat, atunci când se adâncește în unde – iar cum le cuprinde pe acestea, să mai și dispară slovele!

***

„Slavă Ție, în veci, Doamne Iisuse Hristoase!”

 

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

2017 ©Th3Mirr0r