Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

MONAD

[ VI ]

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

***

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ VI ]

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

- - }

{ 6 [ 0, O ] 1 / ⍬∲ 6:2  }

҉

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

 

 

***

.Ton.

Codapunct pe-o notare,

Vibrându-l miez, dintr-o sferă:

***

Fin

Cumpănește, sub unda-i, adâncu-i;

Cum altfel, văluri, blând, răsuna-vor?..

***

.Glas.

Cascada-i cuprinde hotare –

Spumosu-i șal, învăluie-o eră;

***

Lin,

La mal, cremeni străluce pe-oblâncu-i;

Clipocind frământări, câte lumi, aduna-vor?..

***

Șt!..

Nepătrunsă, o tăcere-’i cătare,

  • Smulgerea’n creiri, perle crestate;

***

Crud

Se-’ncrețește, sub tivu-i, tulpina;

Pe când, adospește  smaraldu-i?..

***

.Cuib.

Se împletecă  stânci, de-o notare –

Noduri din vârf, ciocuri spre poale-adăstate!..

***

Smoc,

Peste dâmb, bob cu bob, mirodea;

  • Căci credința, cei, dac’-un vis, ‘scunde  faldui?!

***

Scump

Cerulește, cum stâlci să stâncească –

Poleitele-i zale ș’-înseratu-le-a cumpeni;

***

Alb

Plăsmuiește, cu-adâncu-i, genuni;

Cum altfel, cununi, bulbilumi, răsfira-vor?..

***

Rump

Policandre frânte-ntr-a fi și a ști, s’-adâncească

Elitre ’tra lumei cătare, panicule-’n crumpeni;

***

Dalb,

Mărețele-i temple, din colboragememinuni,

Ce colțuri, și-n floarea de stâncă, ’ira-vor?..

***

O!..

Nepătrunsa-le slovă-’n zidirea-i,

  • Smulgereai creștit, de-ar soarbe-o!

***

Coc

Rumenițe de rosturi, împletite-n toiag;

Oare când, eidospește iedera-n jilțu-i?..

***

.O.

Notarea le-aprinde cu glas, la zdrobirea-i –

Către oaza genunei, clipită, a-i soarbe-o!

***

Ghioc

Volburării, sorbitu-s-au voaluri, nervuri prin agiag;

  • Au ce glas, nu șoptește, din zbânțui?!..

***

.Ton.

Ce-i codapunct din notare,

Vibrândul miez dintr-o sferă?..

***

.Voci.

Răscoleau pe sub unde, cătarea;

Cum altfel, vreun cor insuflator?..

***

Clip!..

În grote, adâncul scurmă mai tare  –

Tămâioasa stâncă, chip, își înferă;

***

Vag,

Oare-un murmur, pătrunde, lung, pe cărarea

Ce-i smulge-ntr-alte guri, stih răsuflător?!?..

***

Șt!..

Nepătrunsă-i tăcerea, în smulgerea-i vie!

  • Din creiri, spre tâmple, un zvâcnet;

***

Calm,

Pământul, răsufletu-și dete – și tace;

Sub ivăr, metanii, împletesc adâncimi.

***

Cliup!..

Lăcrămoasele cumpeni, revars’-o stihie –

Din vârf, copilașii ’lunecă  scâncet!..

***

Bulb –

Desfăcut, lumi, cupride-n petale, cu ace;

  • Doar genuneași derivă micimi,

***

Coif

De așază pe creștete – și-ntr-a le-a fie

Ce-înseratu-le-a-n cumpeni, ș-a bate, încet…

***

Ritm,

Se-nfiripă-ntr-adâncu-i, din struna-i –

Cum altfel, unduiri, alte lumi, răsfira-vor?..

***

Rump

Policandrele ce-ntr-a fi n-a ști s’-adâncească

Duetul care al vieții stih, cuvânta-va;

***

Istm,

Cum sub picuri, stânca își leagă din runa-i

Un zbucium spre sânii ce mări-înșira-vor!..

***

Ciump,

Parcă nuru-i, da’ câta guri, v’-alunească,

  • Și câte minți, simțiri, către oaze’avânta-va!

***

Glup!..

Ochilor, ce priviți ’tra sorbirei micime –

Scânteierea-vă-’n jilțu-i, v’-adoarmă?..

***

.O.

Alte lumi, legăna-ș’-va-ntr-a-i visării clipită

’Ce-a noua-i notare-n solfegii, le-‘ntoarnă! –

***

Liup!..

Lunecarea, sorbitu-s-a-ntr-alt’-adâncime;

  • Au ce păs, lăsatumi-a stânca ciobită!

***

.Punct.

Din cumpeni, adaos, smulgând diaton la hotare,

Un miez, dintr-o sferă, scoboară cu altă notare.

***

 

 

 

 

 

***

§ ε  

{n 64 }

Φ 1.618

[ 3-12:9-24-1:5-60 ]

{n} 64 10610209857723

⦿☰☱☲☳☴☵☶☷

{}

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r