Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

MONAD

[ VII ]

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

***

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ VII ]

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

}

{ 9 [ 0, O ] 1 / ⍬∲ 9:3  }

҉

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

 

 

***

Khlummm!..

Scurmat-a tunetul, prin valea adâncă,

Vibrând ecodemiezu-i-poruncă –

Spăimântos, dintr-un vuiet, s-arunca, scăpărând!

***

Vag,

Rătăcea cum la sântul-așteaptă,

Din urna-i, a deie vr’un ton amuțirii –

Turburos, semeții, printre stânci, potecea!

***

Khlinnn!..

Scorbelit-a tunetul, ‘nalte chiupuri de stânci,

Sfredelind prin tăcerea-le-un-tâlci –

Scotocios, arse văi, socotea, scrijelind!

***

Sec,

Scodolea un amurg răpciugos,

Cum din doaga-i, un bucium sleiește pustia –

Găunos, la pământ, viermi flămânzi, potolea!

***

Bum!..

Trăznit-a deodată, puntea din creste,

Smulgând luminarea cădelniței dure –

Fumegau depărtările, dintr-un clopot bufnit;

***

Curb,

Dezvălirea, din bulbu-i, destramă lumini,

Cum punctul, mișcării, spirala-i-o-ndensă

  • Toaipăncerînturbând, rumpând prăvălirea!..

***

.Culmi.

Departă, divina Putere, cereasca-i Cătare...

Adormitele stânci, visau aleagene-n Ceruri!

Obârșia, un totșianemicăi, le-a-împartă!

***

.Cod.

Denaintea-i ce-aliteră-cifru-‘n cetirea-i,

Cum scribul crestează a Viațe-i turnare –

Într-însa, matricea, rostuirea-i cuprinde;

***

Disc,

Deslușit-a mișcării, elipsa ce-adâncă,

Spirala-i, de-a-ncoarbe-o-ntr-un punct –

Ș’-alte lumi, de-ntr-acolo  ieșit-au!

***

Viu,

Din buricu-i, străfulgeră zvâcnet –

Cu vâne, a deie vr’un suflu-amuțirii

’Tra firei pulsare, cum fusul, în spicu-i;

***

.Prag.

Așternut-au norii, morile priveghetorii;

Frământoasele creste, unduiri scăruiau –

Smulsele văi, de pe-un soclu, boabe cernut-au!

***

Frânți,

Călătorii, cu umbre, spre codru-amurgeau;

Pe întinsul cinabru, doi murgi nechezau  –

Sub copite, s-aruncă, nepieritorii!

***

Fruffff!..

Răzbit-a fulgerul, o matcă-între munți,

Cursu-i firesc, în zigzag, lăsa norii desculți –

Scânteioasă, din cumpeni, a-‘nfloare șuvița!

***

Orb,

Să-împletea cum căruntele-i frunți,

Toiagu-i, sfrijitu-l-a-n văile-adânci –

Nemărginirile oazei, pe-un stei, prăvălea!

***

Cruufff!..

Frântu-s-a fulgerul, sub streașina-i strâmbă,

Sfredelind un tunet c-o limbă,

  • Și întors, alt ecou, socotea, din curburi!

***

Strâmb,

Plăsmuind, din deliru-i, zvâcnea,

Ca un munte în jilțu-i, un izvor răsucea –

Și-n urma-i, codrii, necăjosul bucium, vuind...

***

Gol,

Dintr-un punct, un cerc, o sferă, năștea;

Torsiunea cădelniței, vidu’-încleșta –

Gârbovea depărtările, imnul străbun;

***

.Bol.

Înturnarea, din bulbu-i, o amforă ‘noadă,

Spirala-i, de-o soarbe cu păstrăvi de-argint,

  • Șin ciupu-i, smulgând îngânarea!..

***

Jgheag,

S’-adape-a Puterii  Hotară, înhamă;

Printre stânci, nechează murgul sub ape,

Obârșia, s-o crape-ntr-a-i strunei zăbală!..

***

Curs,

Parc’-aliteră-‘ncifru-încetirea-i, de schimbă –

Crestată-i a Viațe-i turnare – din Cartea-i,

Cum șirag, rostuirea-i cuprinde, de-o-înseră;

***

.Nimb.

Eliptic, scânteia-i ce-n rugvoadâncă,

Din zale, s-a-’ncoarbe-a-ntr-o sferă –

Ș’-alte lumi, oreole, clipitau dintr-un tic;

***

Viu,

Străfulgeră zvâcnet, ’tra oblâncului arcă,

Cu vâne, ș-a deie vr’un suflu-amorțirii

Ce-a toarcă aFire-i pulsare, visare de sferă;

***

Fruufff!..

Răzbit-a hoinarul, popasuri prin munți,

Și cursu-i firesc, în zigzag, scânteiază –  

Cel ce trezește, a se chema-va!

***

Calm,

Suveici, către cod, împleteau căruntele-i frunți,

Unde-un punct, cerc prinde-‘n văile-adânci –

Ș-’uni sfera, visare-a tăcerii, cuprinde, la teici...

***

Mori,

Învârtoșă, de sub streașina-i strâmbă,

Sfredelind zările, un tunet c-o limbă,

  • Și ce ecou, socoteau, alumine‘n platoșă!

***

Duh,

De zvâcneau, depărtările-s toate

Cum la sfântu’-așteaptă, un izvor răsucea

  • Cen urma-i, necăjosul bucium, smulgea...

***

 

 

 

 

 

***

§ ε  

{n 64 }

Φ 1.618

[ 3-12:9-24-1:5-60 ]

{n} 64 10610209857723

⦿☰☱☲☳☴☵☶☷

{}

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

2017 ©Th3Mirr0r