Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

MONAD

[ VIII ]

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

***

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ VIII ]

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

- - }

{ 6 [ 0, O ] 1 / ⍬∲ 6:4  }

҉

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

 

 

***

.[0, O].

Tot așa m-am născut, dintr-un fulger,

Codapunct, ce-a-încleștat picurarea-i, –

Scăpărând, cum din miezu-mi, vr’un sânger,

Sorbitu-s-a-’n ugeru-i, alunind frământarea-i!..

***

.Fond.

Aici, unde sunt, atâta Tăcere, cuprind!

Totul, în Oaza-I, vibrează, adânc – 

Păresimi, către-un sâmbur, desprind,

Cum vidul, din smulgeri, aștrii, pe-oblânc;

***

.Punct.

Ochiul Marelui Cuget, tainic, mă prinde,

Cum salbele-Aștearnă-va-‘n fruntea-mi, un cerc –

Cleștar, într-adâncu-mi, mi-a țese pe-un vis,

Clipita ce-’n Cartea-I-ș’-întoarnă cu-o Slovă!..

***

.Mov.

Aici, unde sunt, Tăcerea-‘i adâncă –

Dar miezu-mi, vibrează, cu-Adâncu-I, un nimb

Ce ades cuvânta-va-‘n Lumina-I, s-o strângă,

  • Și‘n stoarcerea-I, pulsul, v’-ard-o-ntr-un limb!..

***

.Ton.

Tot așa cum mă nasc, solfegiu-mi dezleg,

Codapunctul, să-l strec’, din Notarea-I,

Morișcă-’n-a-i cercu’-i de salbe ce-aleg

iSorbireaduger, cum Străfulgerarea-I!..

***

.Miez.

O, cum storc, Cătării, rosturi ce-acuprind!

Scri-va-tra-n-e-m Qaza-I, literăntrinar – 

Ce-ntr-acelaș’ sâmbur, ivariu-i nefind

Tot cum la nemicu-i, nuculuiamar;

***

.Cerc.

Ochiu-‘n cumpeni, cată, boghiu ce desprinde,

Culmi de le-n-tr-aștearnă, degradificând –

Într-adâncu-mi, arii, cum Notare-a-mi scinde,

Filele, ’ș-întoarnă, metaneidoscând!..

***

.Vad.

Tăcerea-‘i adâncă – miezul, dintr-însa, revarsă,

Vibrând cu Adâncu-i smulsul nimb de solfegii –

Cuvânta-vor peceți, Luminarea, s-o strângă,

  • Căci din stoarcereaI arsă, turnat-a efigii!..

***

.[0, O].

Cum un punct, ce-a născut, ca un fulger,

A străbate nervuri, despicând oiuțeală,

Tot așa-i și-‘ncifrata-i sorbire: ’tr-un uger,

  • Unde cel ce trezeștea o cheme Sminteală!..

***

.Bulb.

Zac, unde sunt –  un glob, din tăcerea-mi, desfac!

De la cumpeni, spre oaza-i, mă-înfoaie, adânc – 

Când sâmburu-‘n miezu-i vibrează, notare-o prefac,

Cum dulcele-i murmur, de-alăptează un țânc;

***

.Nerv.

O, tainic, mă prinde, cu voal peste chipu-mi!

Pe fruntea-mi, un cerc – iar într-însul, un puls

  • Care peunda-i-’și derivă ce’nchipui:

Adânca-mi-a slovă, blând, ugeru’-a muls!..

***

.Mov.

Undează-’n centrarea-i, al miezului limb,

Lumina-i, de-a-’nchege-o-ntr-un zvâcnet;

  • Cum tonui  întoarnă  suflareai ce-o schimb,

Trezitu-m-am PUNCT, dintr-un Cuget!

***

.[0, O].

Tot așa mă născui: dintr-un fulger!

Punct, care-n miezu-i, frământă, –

Cerc, de-unde-‘n arii, să-l sânger:

Sferă, solfegii spre Cuget, de-avântă!..

***

 

.Cor.

Aici, unde sunt, Tăcerea, cu Suflu-I, cuvântă!

Totul, din Oaza-I: întruna-’i, o Smulgere-Adâncă – 

A Viaței ivire, turnata-I Limbă-‘și împlântă!

Strivitu-m-a Sunet ce-‘n miezu-i, ocântă!

***

Crufff!...

Așa mă cuprinde, din Străfulgerarea-I,

Cum vânele-aștearnă-va-‘n fruntea-mi, Lumina-I!

  • Și cei, Izvodirea-I, dacă nu-Alăturarea-I,

De-o Slovă uni’ Cartea-i-ș’-m-a-întoarnă, sub Mâna-I?..

***

.Bob.

Un Cuget, cu Sinea-I, adânc, mă vibrează –

Văpaia-I, O ’cheagă Adaos, de-mi cheamă

Amintea-’n Lumina-i, s-o strângă, - căci Trează

  • Din stoarcereaI, puls, desprinsu-mi-a seamă!..

***

.[0].

Încifrarea-I, mă smulge-‘n Adâncu-I,

Codapunct, ‘tra-mi sorbi Spicurarea-I, –

Ce-mi frământ, când din miezu-mi, aruncu-I,

Strigarea ce-a-‘ntoarcă-m-a-’n Matca-I?..

***

.[O].

Aici, cu Pecetea-I, cuprinde, sub Ochiu-I,

Totul ce-’n Oaza-I, adâncă-Adâncimi – 

Matricea preschimbă Suflarea pre Limba-I,

Și Chipuri, cu Rosturi, desprinde, Solfegiu-I!..

***

.Punct.

Și de la capăt, cetimi, când strivitu-m-a Cuget,

Din fruntea-mi, un cerc – ș-apoi sferă, visării,

Într-adâncu-mi, a-I țese, pe-un vis, un Elogiu

Clipitei ce-n Cartea-I, m-a-întoarne-a Lucrării!

***

.Mov.

Aici, pe-unde sunt, se-împleteau Adâncimi,

Căci mIEzu-mi, vibrează, cum Unda, le-o fie,

‘N-a-n floarea-I, zvâcnește, s-O strângă-‘n micimi,

  • Și‘n stoarcerea-I, pulsul, solfegiu-I, a-l Știe?!..

***

.Stih.

Și de la capăt, un Punct, strivitu-m-a, Cugetul,

Pe fruntea-mi, visarea suvițelor nucului meu; –

M-a legene-o sferă, când Universu-I, cu degetul,

Un țânc, v’-arăta, strigând cu tărie: A-O, O-A!. - DUMNEZEU!.. -

 

 

 

 

***

§ ε  

{n 64 }

Φ 1.618

[ 3-12:9-24-1:5-60 ]

{n} 64 10610209857723

⦿☰☱☲☳☴☵☶☷

{}

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r