Mic Tratat de Versificație 

                     YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

                意象 * 天人合一 

MONAD

[ XIII ]

 

2017 ©Th3Mirr0r

                                         Tratat1.png

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

***

Mic Tratat de Versificație

 

YÌ XIᾺNG * TIᾹN RẾN HẾ YῙ

意象 * 天人合一

 

MONAD

[ XIII ]

 

“Gemândul munte scurmă răsăritul.
Podoabe-’şi prinde-’n văluri de argint.”

}

{ 9 [ 0, O ] 1 / ⍬∲ 9:9  }

҉

***

山的暮光向東昇起。

裝飾品 - 他們進入銀色面紗。

 

“Shān de mù guāng xiàng dōngshēng qǐ.

Zhuāngshì pǐn - tāmen jìnrù yínsè miànshā.“

 

 

 

***

 

.[Epitaf].

Spune-mi, Doamne, spune-mi, spune-mi:

De ce într-aiastă lume,

Prinde-un glas, fără de nume,

Un mormânt, spre cari se pleacă

Câte-o umbră, să se-întreacă,

Când din bocete a strânge

Crucea unde Viu-Ți Sânge

Îl revarsă-încet, cum plânge:

“Învierea-I, vă străpunge!”

***

Spune-mi, Doamne, spune-mi, spune-mi:

Cum de într-aiastă lume,

Chip brodat cu grai anume,

Sub marama unei mume

Care scump își lăcrămează

Al odraslei corp, ‘n-amiază,

Vântului, o înrămează,

Parc’-un altu’-încet, i-ar cere:

„Ce nu-mi dai ș-a ta durere?..”

***

Spune-mi, Doamne, spune-mi, spune-mi:

Cum de sunt aici, prin lume,

Chip brodat cu grai anume?..

Sub marama unei mume

Care scump își lăcrămează

Soțu-i ce-o pleca spre Tine,

Numai lumânarea-‘i ține

A me rugă care-Ți cere:

„Iartă, Doamne, a lor durere!..”

 

***

Spune-mi, Doamne, spune-mi, spune-mi:

Cum de undeva, prin lume,

Alte glasuri, ș‘-alte nume,

N-au niciun mormânt, a-și spune

Păsuri multe, ori minune,

Cum nici bocete a strânge

Și nici umbre, cari le-or strânge?.. –

‘Oari pe umăru-Ți, când plânge,

Una, cum Te strigă, de-alta a se frânge?!

 

***

 

 

.[Epitaf].

“Doamne,

La auzul Glasului Tău,

Toate, înflorit-au din mine!

 Deznădejdea-i din sufletu-mi – hău;

Socoate când preschimbatu-și-a credința

De-a fi lipsită de Tine!..”

 

***

.[Mov].

„Pe la vechile izvoare, depărtate-ntr-a lor cumpeni,

Șușotiri fermecăcioase, despletesc a lor comoare

Care sângeră duioase, când deodat', a lor cătare,

Și-o încheagă-ntr-o chemare, ca o rugă, să te-asameni -

Dar cu toat'-agoniseala, scormonită între cremeni,

Sub vânjoasele hotare, de lumine-amăgitoare,

Mai că nimeni nu le-ascultă a lor păsuri, ori cântare,

Nici să vază altă lume, deslușită, către semeni...”

 

***

.[0, O].

"Întrebat-am

Sufletul meu

De şi-ar dori

Simfonia Naturii."   |

 

"Chiar, unde-ai rămas,

O, tu, suflete al mieu?"

 

"Nu ştii?!

Am rămas acolo -

Acolo.

Sub

Frunzele de nuc, căzute..."

 

 

[Sfârșitul părții dentâia]

MONAD

 

 

 

***

§ ε  

{n 64 }

Φ 1.618

[ 3-12:9-24-1:5-60 ]

{n} 64 10610209857723

⦿☰☱☲☳☴☵☶☷

{}

***

 

 

Xiàng * Tiān Rén

意象 * 天人合一

 

 

 

 

2017 ©Th3Mirr0r