Antioh Dimitrievici Cantemir

 

* Șerpele și matca de albine 

 

***

FABULE

***

*(tradus în română de Alecu Donici)

 

“Otrăvitorul șerpe văzând pe-un teișor
O matcă de albine, ca un lingu
șitor
Începe să îi spuie: că este preafrumoasă,
Că are multe daruri, că-i lumii pre
țioasă.
Îi laudă puterea, a
șezământul blând,
Cu care chibzuie
ște albinele la rând;
Apoi folosul mare ce lumii se aduce
Prin grele ostenele din fagurul cel dulce.
Adăogând a zice: Tu foarte vrednic e
ști
A ta împără
ție că o învecinești;
Dar î
ți lipsește arma acea de apărare,
Cu care să-
ți ții slava la orice întâmplare.
Pre răi mai mult a
țâță un bun decât un rău.
Deci roagă să-
ți dea ghimpe pre bunul Dumnezeu;
Cruzia foarte prinde la fe
țe domnitoare.
Albina la aceste cuvinte-n
șelătoare
Răspunde cu blânde
țe către acel viclean:
— Nu-mi plac a tale sfaturi. Eu trebuin
ță n-am
De veninosul ghimpe, căci sunt încredin
țată,
Că du
șmani înăuntru nu pot avea vrodată;
De cei pe dinafară copiii mă păzesc,

Și eu prea mulțămită pre Dumnezeu slăvesc
Că-n chipul meu arată cum trebuie să fie
Un împărat pe lume: el răul să nu
știe,
De sfaturi viclene să fugă ne-ncetat,
Căci binele nu răul lui Cel de sus i-a dat.”

 

 

©Antioh Cantemir