Ion Heliade-Rădulescu

("Sfinxul Eliad")

 

* Anatolida sau Omul și forțele 

 

***

POEZIE

***

RO-Ion Heliade-Radulescu.jpg

IV.

 

Arborul

științei

 

II.

 

“Să-ncepem d-unde-ncepe credința despre starea
Acei culture nalte de unde căzu omul.
A
șa de fostul bine, d-antica fericire
Se nară pretutindeni
și-nvederează fapta
C-a fost ce nu e astăzi, un nalt progres în toate,
În care omenirea se bucura ferice
De dreptul la via
ță.

Acea antică eră s-arată, cum am zis-o,
Sub varii, multe forme, sub varii, multe nume:
În Indii se nume
ște maharchiane faste,
Căci oamenii d-atuncea erau maharchi pelorii,
Mai mari decât pământul, atotpoten
ți ca zeii;
Și leii, tigrii, lupii, momițele, asinii,
Și înșiși peștii mării aveau mai multă minte
Decât regii de astăzi; iar vulpile
și lupii
Se pricepeau mai bine decât to
ți fariseii
Spre a-ncela
și-a smulge.

O singură cetate era tot globul nostru;
Maharchii, cetă
țenii acestei urbe vaste,
Erau cât universul de mari
și formidabili.
Pe lângă ei pământul era ca o puntură

Și — o, minune mare! — că ei, maharchi cât lumea,
Cu mii
și milioane se desfăta pe dânsul
Și bea la ambrozie și se punea la luptă,
Precum se luptă zeii sau regii până astăzi.

În mijlocul cetă
ții, ce-era ca o grădină,
Și arborul științei creștea superb spre ceruri,
Nemărginit cu trunchiul. Ca
și știința însăși
Se împăr
țea în ramuri, în crace,-n rămurele,
În sec
țiuni aparte, capitoli, paragrafe,
Articoli, axiome
și câte-are știința
Să semene cu pomul.

Acest arbore mare era ca orice plantă,
În jos cu rădăcina, spre cer cu-ale lui ramuri,

Și rădăcine-ntinse ce sfredelea pământul
Și străbătea profunde în iad ca niște pompe,
Cât să spăimânte mintea
și să-nfioare carnea.
D-acolo-
și trăgea sucul și-l răspândea în fructe
Ca, d-or veni vrodată p-acest pământ
și oameni,
Precum veniră-n urmă, să nu guste dintr-însul,
Căci moartea îi a
șteaptă în stirpea lor întreagă,
În toată-eternitatea.

P-acest fel de credin
țe și Brahma, și brahmanii
Î
și stabiliră siguri și tronul, și altarul,
Și ordinea legală."

 

©Ion Heliade-Rădulescu