Ion Heliade-Rădulescu

("Sfinxul Eliad")

 

* Zburătorul 

 

***

POEZII

***

RO-Ion Heliade-Radulescu.jpg

 

„Vezi, mamă, ce mă doare! și pieptul mi se bate,
Mul
țimi de vinețele pe sân mi se ivesc;
Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate,
Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc!

Ah! inima-mi zvâcne
ște!... și zboară de la mine!
Îmi cere... nu-
ș' ce-mi cere! și nu știu ce i-aș da:
Și cald, și rece, uite, că-mi furnică prin vine,
In bra
țe n-am nimica și parcă am ceva;

Că uite, mă vezi, mamă? a
șa se-ncrucișează,
Și nici nu prinz de veste când singură mă strâng
Și tremur de nesațiu, și ochii-mi văpăiază,
Pornesc dintr-în
șii lacrimi, și plâng, măicuță, plâng.

Ia pune mâna, mamă, — pe frunte, ce sudoare!
Obrajii... unul arde
și altul mi-a răcit!
Un nod colea m-apucă, ici coasta rău mă doare;
În trup o piroteală de tot m-a stăpânit.

Oar' ce să fie asta? Întreabă pe bunica:
O
ști vrun leac ea doară... o fi vrun zburător.
Ori aide l-alde baba Comana, ori Sorica,
Ori du-te la mo
ș popa, ori mergi la vrăjitor.

Și unul să se roage, că poate mă dezleagă;
Mătu
șile cu bobii fac multe și desfac;
Și vrăjitorul ăla și apele încheagă;
Aleargă la ei, mamă, că doar mi-or da de leac.

De cum se face ziuă
și scot mânzat-afară
S-o mân pe potecu
ță la iarbă colea-n crâng,
Vezi, câtu-i ziuli
ța, și zi acum de vară,
Un dor nespus m-apucă,
și plâng, măicuță, plâng.

Brându
șa paște iarbă la umbră lângă mine,
La râule
ț s-adapă, pe maluri pribegind;
Zău, nu
știu când se duce, că mă trezesc când vine,
Și simt că mișcă tufa, aud crângul trosnind.

Atunci inima-mi bate
și sar ca din visare,
Și parc-aștept... pe cine? și pare c-a sosit.
Acest fel toată via
ța-mi e lungă așteptare,
Și nu sosește nimeni!... Ce chin nesuferit!

În ar
șița căldurii, când vântuleț adie,
Când plopul a sa frunză o tremură u
șor
Și-n tot crângul o șoaptă s-ardică și-l învie,
Eu parcă-mi aud scrisul pe sus cu vântu-n zbor;


Și când îmi mișțopul, cosița se ridică,
Mă sperii, dar îmi place — prin vine un fior
Îmi fulgeră
și-mi zice: «Deșteaptă-te, Florică,
Sunt eu, vin să te mângâi...» Dar e un vânt u
șor!

Oar' ce să fie asta? Întreabă pe bunica:
O
ști vrun leac ea doară... o fi vrun zburător;
Ori aide l-alde baba Comana, ori Sorica,
Ori du-te la mo
ș popa, ori mergi la vrăjitor.”

A
șa plângea Florica și, biet, își spunea dorul
Pe prispă lângă mă-sa,
ș-obida o neca;
Junicea-n bătătură mugea, căta oborul,

Și mă-sa sta pe gânduri, și fata suspina.

Era în murgul serii
și soarele sfințise;
A pu
țurilor cumpeni țipând parcă chemau
A satului cireadă, ce greu, mereu sosise,

Și vitele muginde la jgheab întins pășeau.

Dar altele-adăpate trăgeau în bătătură,
În gemete de mumă vi
țeii lor strigau;
Vibra al serii aer de tauri grea murmură;
Zglobii sărind vi
țeii la uger alergau.

S-astâmpără ast zgomot,
ș-a laptelui fântână
Începe să s-audă ca
șoaptă în susur,
Când ugerul se lasă sub fecioreasca mână

Și prunca vițelușă tot tremură-mprejur.

Încep a luci stele rând una câte una

Și focuri în tot satul încep a se vedea;
Târzie astă-seară răsare-acum
și luna,
Și, cobe, câteodată tot cade câte-o stea.

Dar câmpul
și argeaua câmpeanul ostenește
Și dup-o cină scurtă și somnul a sosit.
Tăcere pretutindeni acuma stăpâne
ște,
Și lătrătorii numai s-aud necontenit.

E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei
Ve
șmântul său cel negru, de stele semănat,
Destins cuprinde lumea, ce-n bra
țele somniei
Visează câte-aievea de
șteaptă n-a visat.

Tăcere este totul
și nemișcare plină:
Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat;
Nici frunza nu se mi
șcă, nici vântul nu suspină,
Și apele dorm duse, și morile au stat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Dar ce lumină iute ca fulger trecătoare
Din miazănoapte scapă cu urme de scântei?
Vro stea mai cade iară? vrun împărat mai moare?
Ori e--să nu mai fie! — vro pacoste de zmei?

Tot zmeu a fost, surato. Văzu
și, împelițatu,
țintă l-alde Floarea în clipă străbătu!
Și drept pe coș, leicuță! ce n-ai gândi, spurcatu!
Închină-te, surato! — Văzutu-l-ai
și tu?

Balaur de lumină cu coada-nflăcărată,

Și-pietre nestemate lucea pe el ca foc.
Spun, soro, c-ar fi june cu dragoste curată;
Dar lipsa d-a lui dragosti! departe de ast loc!

Pânde
ște, bată-l crucea! și-n somn colea mi-ți vine
Ca brad un flăcăiandru,
și tras ca prin inel,
Bălai, cu părul d-aur! dar slabele lui vine
N-au nici un pic de sânge,
ș-un nas --ca vai de el!

O! biata feti
șoară! mi-e milă de Florica
Cum o fi chinuind-o! vezi, d-aia a slăbit

Și s-a pălit copila! ce bine-a zis bunica:
Să fugă fata mare de focul de iubit!

Că-ncepe de visează,
și visu-n lipitură
Începe-a se preface,
și lipitura-n zmeu,
Și ce-i mai faci pe urmă? că nici descântătură,
Nici rugi nu te mai scapă, ferească Dumnezeu!”

 

 

©Ion Heliade-Rădulescu